Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C++

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τον προγραμματισμό (διαδικαστικό και αντικειμενοστραφή), χωρίς να είναι απαιτούμενη η προηγούμενη εμπειρία ή η γνώση σε κάτι απ’ αυτά.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος, ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει βασική αντίληψη στοιχειωδών μαθηματικών πράξεων και να είναι εξοικειωμένος με την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα εισάγει τον σπουδαστή στο διαδικαστικό προγραμματισμό με τη γλώσσα προγραμματισμού C και εν συνεχεία με την αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού C++, σύμφωνα με την προτυποποίηση C++17 (2017). Η γλώσσα προγραμματισμού C θεωρείται η βάση όλων των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού και η πιο γνωστή επέκταση της, η C++, είναι η αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού με τη μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο και με συνεχείς προτυποποιήσεις, με τελευταία αυτή του 2020.

Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται στην παρουσίαση του συντακτικού της κάθε γλώσσας, την εκμάθηση βασικών και προηγμένων αλγοριθμικών τεχνικών και η σύνταξη παραδειγμάτων και παρουσίαση ασκήσεων πολλαπλής επιλογής και συγγραφής κώδικα. Μέσα από τα ανωτέρω, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για τον προγραμματισμό πολύπλοκων αλγορίθμων και θα εξοικειωθούν με τα πιο μοντέρνα στοιχεία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

 1. Να αντιλαμβάνεται έννοιες της C και της C++ όπως μεταβλητές, δομές επιλογής και επανάληψης, συναρτήσεις, μεθόδους και κληρονομικότητα.
 2. Να εντοπίζει σφάλματα, να λαμβάνει την είσοδο του χρήστη και να δημιουργεί αποτελέσματα από τις εισόδους αυτές.
 3. Να αλλάζει χρώματα και να ενεργοποιούνται στοιχειώδη ηχητικά μηνύματα σε μια εφαρμογή
 4. Να εφαρμόζει αλγορίθμους που βοηθούν στη βελτιστοποίηση μιας εφαρμογής.
 5. Να δημιουργεί παιχνίδια απλού επιπέδου (Τρίλιζα, Ναυμαχία, TETRIS κλπ).
 6. Να δημιουργεί μεταβλητές, κλάσεις και αντικείμενα στη RAM και στο τέλος να καταστρέφει τα παραπάνω από τη RAM.
 7. Να μπορεί να μεταβεί ομαλά στην εκμάθηση γλωσσών υψηλότερου επιπέδου (C#, JAVA) πολύ εύκολα, λόγω της εξοικείωσης με τις γλώσσες που αποτελούν τη βάση για αυτές.
 1. Εισαγωγή – Εγκατάσταση εφαρμογής I.D.E. Dev-C++ 5.11 – Δημιουργία Απλών προγραμμάτων και προγραμμάτων Δομών Επιλογής σε C
 2. Τελεστές επιπέδου bit (bitwise/ολίσθησης), Παρουσίαση τυχαιότητας (πχ τυχερά παίγνια), Δομές Επανάληψης, Assembly και C
 3. Πίνακες, Συναρτήσεις και Δείκτες
 4. Αλγόριθμοι Αναζήτησης, Ταξινόμησης, Δημιουργία Αρχείων Δεδομένων (.txt), Δομές Δεδομένων (structs)
 5. Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με τη C++. Αρχεία βιβλιοθήκης και χώροι ονομάτων. Μετάβαση από τη C στη C++. Διαφορές δομών δεδομένων και κλάσεων. Εισαγωγή στις κλάσεις. Παρουσίαση απλών προγραμμάτων
 6. Μέθοδος Δημιουργός/Καταστροφέας και Κατακερματισμός Προγραμμάτων σε επιμέρους αρχεία. Βελτιστοποίηση μέσω εντολών προεπεξεργαστή, Εμβέλεια μεταβλητών
 7. Βελτιστοποίηση Κλάσεων, συναρτήσεων και μεταβλητών, Δυναμική δημιουργία Δομών Δεδομένων, Υπερφόρτωση τελεστών, Εγγραφή/Ανάγνωση από αρχεία κειμένου (.txt)
 8. Κληρονομικότητα, Είδη Casting
 9. Πολυμορφισμός, Διαχείριση Εξαιρέσεων, Γνωστές Κλάσεις, Γνωστές Επεκτάσεις των C και C++
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
 • Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Χρήστος Καλλονιάτης
 • Διδάσκων: Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 540 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.

Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα εξετάσεων με πρακτική εξέταση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους με τεστ-ασκήσεις πρακτικής.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 15 Ιανουαρίου 2021
Εγγραφές: έως 15 Ιανουαρίου 2021
Διάρκεια: 540 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €390.00