Κλινική Ψυχολογία

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία / πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, φοιτητές, γονείς και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο στο αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας.

Σκοπός του προγράμματος Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία είναι να μυήσει τους επιμορφούμενους στις βασικές θεωρίες που βρίσκονται πίσω από την Κλινική πράξη, να ορίσει την έννοια της διάγνωσης και της κατηγοριοποίησης των ψυχικών ασθενειών με βάση το DSM, να παρουσιάσει τις βασικές σχολές ψυχοθεραπείας και να τονίσει τη δεοντολογία και τις καλές πρακτικές. Παράλληλα, θα γίνει εισαγωγή στην ψυχοθεραπευτική συνέντευξη και στις διαδικασίες των θεραπευτικών συνεδριών. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρουσιάσει αποτελέσματα από κλινικές περιπτώσεις, που μπορούν να θεωρηθούν υποδειγματικές. Τέλος, έμφαση θα δοθεί στην κοινωνική διάσταση της ψυχικής νόσου και στην επιτακτική ανάγκη για διεπιστημονικότητα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει τα ποικίλα θεωρητικά ρεύματα στην Κλινική Ψυχολογία.
 2. κατανοεί και να περιγράφει τις διαδικασίες διάγνωσης και διαφοροδιάγνωσης.
 3. ταξινομεί τις ψυχικές ασθένειες βάσει συγκεκριμένων κλινικών και στατιστικών κριτηρίων.
 4. εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας στην κλινική ψυχολογία.
 5. ερμηνεύει την ψυχική νόσο υπό την κοινωνική της διάσταση λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα διεπιστημονικών προσεγγίσεων.
 6. αναλύει κλινικά στατιστικά δεδομένα.
 1. Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία και βασικές αρχές που διέπουν την Κλινική Ψυχολογία
 2. Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 3. Κλινική Συνέντευξη – Δεξιότητες (Παιδιού – Εφήβου – Ενήλικα)
 4. Ψυχοπαθολογία: Διεθνής Ταξινόμηση ICD 10 και DSM V
 5. Αξιολόγηση Νοητικών Ικανοτήτων
 6. Αξιολόγηση Προσωπικότητας
 7. Παροχή Ψυχολογικής Συμβουλευτικής (Βραχυπρόθεσμη Παρέμβαση)
 8. Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις (Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική, Συμπεριφοριστική, Γνωσιακή, Συστημική Ψυχοθεραπεία κ.λπ. )
 9. Η Κλινική Ψυχολογία στον χώρο της Υγείας (Γενικό Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας κ.λπ.)

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.

Συμπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 10 Μαΐου 2021
Εγγραφές: έως 5 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €390.00