Αντικείμενα Κατάρτισης.

Voucher 150.000 Εργαζομένων.

Διαθέσιμα Αντικείμενα Κατάρτισης

Παρακάτω ακολουθεί η λίστα με τα 5 διαθέσιμα Αντικείμενα Κατάρτισης που μπορείτε να επιλέξετε.

 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Επεξεργασία Κειμένου
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Υπολογιστικά Φύλλα
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων καθημερινής χρήσης Η/Υ, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός σύνθετου ψηφιακού περιβάλλοντος για τη λειτουργία μίας μικρομεσαίας επιχείρησης. Το Πρόγραμμα καλύπτει τις εφαρμογές γραφείου Microsoft Word, Microsoft Excel και βασικές έννοιες του διαδικτύου, από την ιστορία του www έως τις μηχανές αναζήτησης και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σκοπός του Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο ο εκπαιδευόμενος:

 • Να κατανοήσει τις ορολογίες και τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, των βασικών στοιχείων των επικοινωνιών καθώς και των εργαλείων πληροφορικής που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωσή της στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον,
 • Να αντιληφθεί το ρόλο και τη σημασία της πληροφορικής στη μικρή επιχείρηση,
 • Να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική και ιδιαίτερα τα εργαλεία οργάνωσης γραφείου και οι διαδικτυακές εφαρμογές στη μικρή επιχείρηση,
 • Να εξοικειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό με τα βασικά εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική οργάνωση γραφείου.
 • Να μπορεί να αξιολογεί την πληθώρα εργαλείων αλλά και διατάξεων συσκευών και εφαρμογών πληροφορικής που έχει στη διάθεσή του και να επιλέγει ότι αρμόζει περισσότερο στο προφίλ της μικρής επιχείρησης, καθώς και να μπορεί να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου όπως τίθενται στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την παρακολούθηση του προγράμματος είναι:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων επεξεργαστών κειμένου και ιδιαίτερα του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word,
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά διαχείρισης των σύγχρονων φύλλων υπολογισμού και ιδιαίτερα με την οργάνωση και αποτελεσματική χρήση των φύλλων υπολογισμού του Microsoft Excel,
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά, την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα του Διαδικτύου και την διαχείριση των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών με έμφαση στην αναζήτηση πληροφοριών και το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Ιστού.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να χειρίζονται το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word, την διαχείριση και τις λειτουργίες των φύλλων υπολογισμού μέσω του Microsoft Excel, την διαχείριση των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών με έμφαση στην αναζήτηση πληροφοριών και το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Ιστού, σε επίπεδο χρήστη ικανού να επιτύχει την πιστοποίησή του σύμφωνα με τα σύγχρονα standards πιστοποίησης Η/Υ.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην έννοια του γραμματέα
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εισαγωγή στην έννοια & Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες Γραφείου
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Δεοντολογία Επαγγέλματος Γραμματέων Διοίκησης
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Επαγγελματική Συμπεριφορά
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Έννοια και οργάνωση Αρχείου, μέθοδοι και συστήματα ταξινόμησης
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Κατηγορίες επιχειρησιακών εγγράφων και εμπορικές επιστολές
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Εκμάθηση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης (Ελληνικά & Αγγλικά)

 

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι/ες να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε θεωρικό αλλά και πρακτικό επίπεδο στο αντικείμενο της γραμματειακής υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους του παρόντος προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι/ες δύναται να εξοικειωθούν με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει μια/ένας γραμματέας διοίκησης σε μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την παρακολούθηση του προγράμματος είναι:

 • Να διακρίνουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά του/της σύγχρονου/η γραμματέα.
 • Να αναγνωρίζει τις διακρίσεις του/της γραμματέα.
 • Να περιγράφουν τα καθήκοντα του/της γραμματέα.
 • Να αναγνωρίζουν τα είδη μηχανών γραφείου.
 • Να υιοθετούν το ρόλο της/του γραμματέα.
 • Να κατανοήσουν την έννοια της οργάνωσης γραφείου καθώς και τις επιμέρους δραστηριότητες που προκύπτουν από αυτή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • Να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες όπως μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων, επιχειρησιακή επικοινωνία,
 • Να αντιληφθούν το ρόλο τους ως γραμματείς διοίκησης υιοθετώντας επαγγελματική συμπεριφορά.
 • Να ερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας.
 • Να περιγράφουν τα είδη της επιχειρησιακής επικοινωνίας.
 • Να διακρίνουν τα εμπόδια της επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να αναπτύσσουν ικανότητες σύνταξης εγγράφων.
 • Να ερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας.
 • Να περιγράφουν τα είδη της επιχειρησιακής επικοινωνίας.
 • Να διακρίνουν τα εμπόδια της επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να διακρίνουν τη τεχνική εκμάθησης τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης..
 • Να εφαρμόζουν γρήγορη δακτυλογράφηση σε ελληνικά και αγγλικά.
 • Να υποστηρίζουν οι καταρτιζόμενοι/ες την άμεση δακτυλογράφηση επιχειρησιακών επιστολών και εν συνεχεία την ταχεία επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
 • Να αναγνωρίζουν τη σωστή σύνταξη των επιχειρησιακών εγγράφων.
 • Να συντάσσουν εμπορικές επιστολές
 • Να υιοθετούν επαγγελματικό τρόπο σκέψης και έκφρασης στα επιχειρησιακά έγγραφα.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Digital Marketing
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πλάνο μάρκετινγκ, προβολή, τιμολόγηση, υπηρεσίες, διανομή, διαδικασίες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Online Branding

 

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας & προώθησης και αναπτύσσει τις βασικές ικανότητες για την εφαρμογή τους στο πλαίσιο μιας συνολικότερης στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ, των χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας ενός brand στην αγορά.

Σκοπός του προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την πλήρη κατάρτιση του εκπαιδευόμενου αναφορικά με το αντικείμενο του Digital Marketing, προκειμένου να έχει την δυνατότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ. Επίσης, το Πρόγραμμα προσφέρει εξοικείωση με τις διαδικασίες του branding, με ειδική αναφορά στις στρατηγικές ονομασίας προϊόντος και τη σημασία στην διαδικτυακή παρουσία. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα, προωθώντας την προσέγγιση της γνώσης από διαφορετικές προοπτικές και γνωστικά αντικείμενα. Το Πρόγραμμα δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 1. να κατανοούν τη δυναμική των ψηφιακών αγορών και του brand στην αγορά
 2. να εξοικειωθούν με τις κύριες μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ και των διαδικασιών /στρατηγικών για την δημιουργία ενός ισχυρού brand στην αγορά
 3. να έχουν το πλαίσιο για να εντάσσουν τις διάφορες ενέργειες και μέσα ψηφιακού μάρκετινγκ σε μια στρατηγική μάρκετινγκ (marketing plan)
 4. να γνωρίζουν τους τρόπους και τις πηγές ώστε να ενημερώνονται και να παρακολουθούν διαρκώς τις πιο πάνω τάσεις, στοιχεία και πληροφορίες.
 5. να κατανοήσουν την επίδραση αξιοποίησης διαφορετικών ειδών ψηφιακού marketing στην αγορά για την προώθηση του brand της εταιρείας.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Πωλήσεις και Πελάτες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πωλήσεις – εφαρμοσμένες τεχνικές
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Είδη και λειτουργίες CRM – Case study: αγορά κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακός κλάδος

 

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις πάνω στις Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων, για το στήσιμο ή αναδιοργάνωση μίας επιτυχημένης λειτουργίας των πωλήσεων μίας Επιχείρησης. Επίσης, διδάσκονται Αρχές Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πελατών, όπως και CRM- Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, προκειμένου να επιδιώκεται όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα στη λειτουργία των πελατειακών σχέσεων με πλήρη αξιοποίηση των μέσων της Πληροφορικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, επιδιώκεται η ανάπτυξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εκπαιδευομένων, μέσω της εξοικείωσης τους με τις σύγχρονες τεχνικές και προγράμματα των Πωλήσεων και της Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων.