Βαθμοί Φροντιστηρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Παρασκευή 22/03

ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα Junior:       

 

Τμήμα A1:  19:30 – 20:00

 • Καθηγήτρια: Δέσποινα
 • Αίθουσα: Madrid

 

Τμήμα A2:  20:00 – 20:30

 • Καθηγήτρια: Δέσποινα
 • Αίθουσα: Madrid

 

Τμήμα B1:  17:30 – 18:15

 • Καθηγήτρια: Ελευθερία
 • Αίθουσα: Paris

 

Τμήμα B2:  18:15 – 19:15

 • Καθηγήτρια: Ελευθερία
 • Αίθουσα: Paris

 

Τμήμα C1:  17:30 – 18:15

 • Καθηγήτρια: Φανή
 • Αίθουσα: Rio

 

Τμήμα C2:  18:15 – 19:15

 • Καθηγήτρια: Φανή
 • Αίθουσα: Rio

 

Τμήμα D1:  19:15 – 20:15

 • Καθηγήτρια: Ελευθερία
 • Αίθουσα: Paris

 

Τμήμα D2:  20:15 – 21:00

 • Καθηγήτρια: Ελευθερία
 • Αίθουσα: Paris

 

Τμήμα E1:  19:15 – 20:15

 • Καθηγήτρια: Φανή
 • Αίθουσα: Rio

 

Τμήμα E2:  20:15 – 21:00

 • Καθηγήτρια: Φανή
 • Αίθουσα: Rio

 

Τμήμα Lower1:  18:30 – 19:00

 • Καθηγήτρια: Κατερίνα
 • Αίθουσα: Milan

 

Τμήμα Lower2:  19:00 – 19:30

 • Καθηγήτρια: Κατερίνα
 • Αίθουσα: Milan

 

Τμήμα Advanced:  19:30 – 20:00

 • Καθηγήτρια: Κατερίνα
 • Αίθουσα: Milan

 

Τμήμα Proficiency:  20:00 – 20:30

 • Καθηγήτρια: Κατερίνα
 • Αίθουσα: Milan

 

Τμήμα Γερμανικά:  16:30 – 17:00

 • Καθηγήτρια: Αθηνά
 • Αίθουσα: Milan