Βαθμοί Φροντιστηρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Παρασκευή 16/10

ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • Junior:     18:30-19:00
 • A1:            19:00-19:30
 • A2:            19:30-20:00
 • B1:            17:30-18:15
 • B2:            18:15-19:15
 • C1:            17:30-18:15
 • C2:            18:15-19:15
 • D1:            19:15-20:15
 • D2:            20:15-21:00
 • E1:            19:15-20:15
 • E2:            20:15-21:00
 • Lower1:         18:30-19:00
 • Lower2:         19:00-19:30
 • Advanced:     19:30-20:00
 • Proficiency:   20:00-20:30
 • Γερμανικά:    16:30-17:00