Βαθμοί Φροντιστηρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Παρασκευή 26/05

ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • Junior:     18:30 – 19:00
 • A1:            19:00 – 19:30
 • A2:            19:30 – 20:00
 • B1:            17:30 – 18:15
 • B2:            18:15 – 19:15
 • C1:            17:30 – 18:15
 • C2:            18:15 – 19:15
 • D1:            19:15 – 20:15
 • D2:            20:15 – 21:00
 • E1:            19:15 – 20:15
 • E2:            20:15 – 21:00
 • Lower1:         –
 • Lower2:         18:00 – 19:00
 • Advanced:     18:00 – 19:00
 • Proficiency:   –
 • Γερμανικά:    16:30 – 17:00