Βαθμοί Φροντιστηρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Παρασκευή 15/12

ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • Junior:       
 • A1:              19:00 – 19:30
 • A2:              19:30 – 20:00
 • B1:              17:30 – 18:15
 • B2:              18:15 – 19:15
 • C1:              17:30 – 18:15
 • C2:              18:15 – 19:15
 • D1:              19:15 – 20:15
 • D2:               20:15 – 21:00
 • E1:               19:15 – 20:15
 • E2:                20:15 – 21:00
 • Lower1:         18:00 – 18:30
 • Lower2:         18:30 – 19:00
 • Advanced:     19:00 – 19:30
 • Proficiency:   19:30 – 20:00
 • Γερμανικά:    16:30 – 17:00