Θεολογία (PhD, 3 έτη)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 έτη

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών

Διδακτορικό (3ος Κύκλος Σπουδών)

Τίτλος Σπουδών

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Θεολογία

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

Μέθοδος Φοίτησης

Full-time or Part-time

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

180

Επισκόπηση

Προφίλ Προγράμματος

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Θεολογία και τον Πολιτισμό, από τον Σεπτέμβριο του 2015. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Βιβλικές Σπουδές
 • Εκκλησιαστική Ιστορία (Γενική, Ελλάδος, Κύπρου, Παλαιφάτων Πατριαρχείων, Σλαβικών Εκκλησιών κ.λπ.)
 • Πατρολογία και Αγιολογία
 • Δογματική, Διορθόδοξοι και Διαχριστιανικοί Διάλογοι
 • Παιδαγωγική, Φιλοσοφία της Παιδείας, Χριστιανική Παιδαγωγική και Πολυμέσα
 • Ποιμαντική, Ιεραποστολική
 • Χριστιανική Ηθική, Κοινωνιολογία, Οικολογία και Βιοηθική
 • Χριστιανική Λατρεία, Υμνολογία και Τέχνη
 • Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 • Θρησκειολογία και Διαθρησκειακοί Διάλογοι

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αναφέρεται:

 • Στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την από- κτηση δεξιοτήτων προσέγγισης των πηγών της επιστήμης και της αυθεντικής ερμηνείας τους, μέσω επιτυχημένων, σύγχρονων μεθόδων αναλύσεως του περιεχομένου της.
 • Στον εφοδιασμό των φοιτητών με ποικίλα εργαλεία για τη διεξαγωγή πρωτότυπης εργασίας, η οποία θα συμβάλει στην έρευνα προς πλουτισμό και προαγωγή της επιστήμης της θεολογίας, της παιδείας και του πολιτισμού.
 • Στη σπουδή της ιστορίας και της παράδοσης του τόπου με παράλληλη εμβάθυνση στη μελέτη των μνημείων της, και την ανάδειξη της σημασίας τους για την πολιτιστική συνέχεια στο παρόν και στο μέλλον.
 • Στην εξέταση της οικονομικής κρίσης αλλά και των σύγχρονων προκλήσεων στο χώρο της Οικολογίας και της Βιοηθικής, αλλά και στο ρόλο της εκκλησιαστικής διακονίας σχετικά με αυτές.
 • Στη μελέτη και εμβάθυνση των πηγών, αλλά και στην έρευνα για τους Διορθοδόξους, Διαχριστιανικούς και Διαθρησκειακούς Διαλόγους.

Εισδοχή

Αξιολόγηση

Αποφοίτηση

Η ελάχιστη διάρκεια του πρόγραμματος είναι τρία ακαδημαικά έτη και η μέγιστη οκτώ έτη.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 180 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να προετοιμάσει και να καταρτίσει ερευνητές, που θα εργασθούν ως καταλύτες ανάπτυξης και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων και στελεχών της Εκκλησίας και του κράτους, που θα βοηθήσουν στην οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δομών και υπηρεσιών τους. Αυτή η κατάρτιση επιστημόνων, με εκτενέστερη, σαφέστερη και βαθύτερη γνώση της θεολογικής επιστήμης και γενικότερης έρευνας, θα έχει ως πρακτικές προεκτάσεις τη στελέχωση ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά και οφέλη για την εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Courses
Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 0
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
PHDF-100Doctoral Course – Fall semester30
PHDS-100Doctoral Course – Spring semester30