Σύγχρονες Τεχνολογίες Προγραμματισμού: Java & Spring Academy

Προσεγγίζοντας την πολυπολιτισμικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται είτε σε απόφοιτους είτε τελειόφοιτους τμημάτων Πληροφορικής που να είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολύπλοκη δομή που έχουν τα συστήματα λογισμικού από μεγάλες βιομηχανίες

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

• Να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις κυριότερες λειτουργίες της γλώσσας αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού Java

• Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε τεχνολογίες Enterprise programming όπως είναι το Spring, Spring Data και Rest API.

• Να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στους τομείς ανάλυσης, σχεδίασης και ποιότητας λογισμικού.

• Να καταρτίσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης.

• Να αξιολογήσει τους συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος με απώτερο στόχο την μετέπειτά πρόσληψή τους στην Accenture.

  • Πτυχίο Πληροφορικής ή κατοχή του 90% – 95% των απαραίτητων διδακτικών μονάδων για το πτυχίο
  • Επίτευξη βαθμολογίας κατά τουλάχιστον 50% στις δοκιμασίες αξιολόγησης της εταιρείας
  • Επιτυχής συνέντευξη επιλογής με εκπρόσωπο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας

Μετά το πέρας του προγράμματος ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

• Εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας ανάπτυξης λογισμικού.

• Κατανοήσει και να επιλύσει πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινή του εργασία.

• Χειριστεί σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης κώδικα.

• Αναπτύσσει λύσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής.

• Αναπτύσσει λογισμικό ακολουθώντας ευέλικτες τεχνολογίες ανάπτυξης.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

ΕΝΑΡΞΗ: 23/09/2024
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 23/09/2024

Διάρκεια: 117 ώρες 
Τιμή: €0.00

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται με ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση και είναι με διαφορά το οικονομικότερο πρόγραμμα που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχονται περαιτέρω εκπτώσεις.

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

"*" indicates required fields

1. Επιλογή Προγράμματος

2. Ατομικά στοιχείας

Ονοματεπώνυμο*

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Υποβολή δικαιολογητικών

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
*

Υπεύθυνος Καθηγητής

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.