ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ

Απέκτησε πτυχίο Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού στην ιδιωτική Σχολή Ναυπηγών και ασχολήσου με την μελέτη το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ναυτιλιακή οικονομία.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ