Σχολή Εμποροπλοιάρχων.

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

naval
academy

Απόκτησε πτυχίο Αξιωματικού Γέφυρας στην Σχολή Εμποροπλοιάρχων Βάρνας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.).

Περιγραφή.

naval
academy

Συχνές Ερωτήσεις.

Τα ναυτιλιακά έχουν αποδείξει μεταξύ χρόνων ότι είναι μια καλή επιλογή για όσους θέλουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Η σχολή ανοίγει πολλές κατευθύνσεις και οι επιλογές που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει στην επαγγελματική του πορεία, είναι αρκετές.

Κάποιος που αποφοιτά από μια ναυτιλιακή σχολή μπορεί να εργαστεί σε λιμενικούς οργανισμούς, σε ναυτιλιακούς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις εφοπλισμού και προμήθειας πλοίων, ακόμα και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών.

Στον ναυτιλιακό χώρο δραστηριοποιούνται πολλές ειδικότητες και οι ευκαιρίες για αποκατάσταση είναι πολλές. Ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται συνήθως σε πρωταρχικές θέσεις σχετικά με την αποκατάσταση και την προσφορά εργασίας.

Υπάρχουν εποχές που τα ναυτιλιακά δεν βρίσκονται και στα καλύτερά τους και αντιμετωπίζουν ένα είδος κρίσης, αλλά λόγω της σημαντικότητάς τους δεν χάνουν ποτέ την αξία και την υπόστασή τους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο τα ναυτιλιακά είναι απαραίτητα και σημαντικά. Συνεπώς όσοι επιλέγουν να τα ακολουθήσουν θα είναι πιθανότατα ευχαριστημένοι από τις εργασιακές ευκαιρίες που προσφέρουν.

Φυσικά και υπάρχουν ευκαιρίες για εξέλιξη και μπορεί να ανέβει ο μισθός στο εμπορικό ναυτικό. Όσο πιο έμπειρος γίνεται κάποιος και όσες περισσότερες γνώσεις αποκτά πάνω στο πλοίο, τόσο μεγαλύτερες ευκαιρίες έχει να ανέβει και να αυξήσει τον μηνιαίο μισθό του. Ωστόσο σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και η εταιρία με την οποία συνεργάζεται κάποιος.

Επίσης, όσο ανεβαίνουν οι μήνες παραμονής στο πλοίο και η εκπαίδευση, τόσο μεγαλύτερη θέση μπορεί να αποκτήσει γιατί ανεβαίνουν τα μόρια στην ακαδημία εμπορικού ναυτικού που χρειάζεται κάποιος για να ανέβει κατάταξη.

Κάθε εργασία έχει θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Έτσι είναι και το εμπορικό ναυτικό. Υπάρχουν ταξίδια τα οποία μπορεί να είναι αυξημένης επικινδυνότητας όμως έχουν μεγάλη χρηματική αμοιβή.

Υπάρχουν και ταξίδια που συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια ευχάριστη και εκπαιδευτική εμπειρία που εφοδιάζει τον ασκούμενο με καινούριες εμπειρίες. Μέσα στο πλοίο οι συνθήκες εργασίας είναι σε γενικές γραμμές αρκετά ικανοποιητικές.

Τα ναυτιλιακά έχουν νομοθεσίες που προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό τους εργαζόμενους και κάνουν την παραμονή τους στο πλοίο πολύ πιο ασφαλή. Καλύπτουν τους εργάτες σε πολλές περιπτώσεις παρέχοντάς τους καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Αρχικά, αν υπάρχει διακοπή εργασίας για λόγους που προβλέπει ο νόμος, τότε η εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον εργαζόμενο για το διάστημα που δεν θα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα.

Με κάθε εταιρία που θα συνεργαστεί κάποιος χρειάζεται να γίνει ένα συμβόλαιο το οποίο θα τον καλύπτει σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα μέσα στο πλοίο. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμα, αποζημιώνεται και η οικογένεια του εργαζομένου εάν το ατύχημα είναι μεγάλης σημαντικότητας.

Σε περίπτωση που υπάρξει ναυάγιο σε ένα ταξίδι, οφείλεται αποζημίωση σε όλο το προσωπικό του πλοίου.

Όπως και σε κάθε άλλη εργασία, έτσι και στο εμπορικό ναυτικό όταν λήξει η σύμβαση εργασίας ενός εργαζόμενου, επιβάλλεται αποζημίωση. Αυτή σχετίζεται με τις ημέρες και τις ώρες εργασίας του.

Ένας ακόμη νόμος ορίζει πως το προσωπικό του πλοίου θα πρέπει να αποζημιώνεται σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιές από περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο.

Τέλος, η προσωπική κατοικία του κάθε ατόμου είναι προστατευόμενη από τον νόμο, και κάθε παραβίασή της απαγορεύεται ρητά. Σε μία τέτοια περίπτωση όπου πάει να γίνει έλεγχος της κατοικίας χωρίς ένταλμα, το άτομο αυτό θα πρέπει να αποζημιωθεί για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το εμπορικό ναυτικό έχει δυνατότητα εισαγωγής στη σχολή με 2 τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με πανελλαδικές εξετάσεις. Ο δεύτερος είναι η επιλογή μιας ιδιωτικής σχολής.

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μέθοδο εισαγωγής στο εμπορικό ναυτικό. Το ποσοστό των εισακτέων από πανελλαδικές εξετάσεις ανέρχεται στο 70%. Αρχικά χρειάζεται να ενταχθεί η επιλογή της σχολής του εμπορικού ναυτικού στο μηχανογραφικό του υποψηφίου ως πρώτη επιλογή.

Στη συνέχεια πρέπει ο υποψήφιος να εισέλθει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα πρέπει να γίνει μια αίτηση ηλεκτρονικά στην οποία θα  δηλώνονται υποχρεωτικά όλες οι σχολές.

Πρέπει επίσης να υποβληθούν και ορισμένα δικαιολογητικά υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει αποδεκτός από την σχολή. 

Θα περάσει από συγκεκριμένες εξετάσεις για να εξεταστεί η καταλληλότητά του. Μετά από την συλλογή κάποιων επιπλέον δικαιολογητικών όπως π.χ. ταυτότητα, ΑΜΚΑ και φωτοτυπία δελτίων των πανελλαδικών, ο υποψήφιος είναι έτοιμος για την εισαγωγή στην σχολή.

Τα δικαιολογητικά και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ και των Εσπερινών Λυκείων είναι ακριβώς τα ίδια. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά που χρειάζεται να σημειωθεί.

Οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων καταλαμβάνουν το 1% των θέσεων εισαγωγής.  Το 20% καλύπτεται από τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Οι πιθανότητες εισαγωγής τους είναι πολύ μικρότερες από εκείνες των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

Όμως εκτός από τα ποσοστά αυτά, διαφορά έχει και ο βαθμός δυσκολίας των εξετάσεων. Συνεπώς η κατάσταση εξισορροπείται με το γεγονός αυτό.

Όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, η εισαγωγή τους γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ως ειδικές κατηγορίες υπολογίζονται οι τρίτεκνες οικογένειες, τα παιδιά χωρισμένων γονιών, μονογονεϊκές οικογένειες, και οικογένειες με μέλη που έχουν κάποιο είδος αναπηρίας.

Ανάλογα με την κατηγορία υπάρχουν κάποια μόρια τα οποία ανεβάζουν τον βαθμό του υποψηφίου. Τα μόρια αυτά συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό εισαγωγής του στην σχολή.

Για την εισαγωγή στην ακαδημία εμπορικού ναυτικού υπάρχουν μόρια  τα οποία ανεβάζουν τον βαθμό του υποψηφίου. Τα μόρια αυτά συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό εισαγωγής του στην σχολή.

Τα κριτήρια αυτά έχουν μια ιεραρχία σύμφωνα με την σοβαρότητά τους και προκειμένου να χρησιμοποιηθούν υπέρ του φοιτητή, χρειάζονται ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα.

Φυσικά υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής στο εμπορικό ναυτικό χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία εισαγωγής σίγουρα δεν είναι ίδια όμως υπάρχουν και εκεί αρκετές πιθανότητες να ενταχθεί στην ΑΕΝ.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο τελικός βαθμός υπολογίζεται από μια σειρά στοιχείων. Ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου πολλαπλασιάζεται επί 1000. Η γνώση των Αγγλικών προσθέτει από 2000 έως 2.500 μόρια. Κάθε ημέρα ναυτολόγησης του υποψηφίου, προσθέτει 20 μόρια στο γενικό βαθμό.

Εκτός από αυτά όμως, θα πρέπει να πληροί και κάποιες προσωπικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να έχει αποφοιτήσει από κάποιο Λύκειο. Η ιθαγένειά του χρειάζεται να είναι Ελληνική. Να μην είναι άνω των 27 ετών και να μην έχει στερηθεί κάποια στιγμή στην ζωή του τα πολιτικά του δικαιώματα.

Εφόσον μπορεί να καλύψει όλα τα παραπάνω, είναι έτοιμος να γίνει αποδεκτός από την Ελληνική Ναυτιλία.

Οι σπουδές σε μια ιδιωτική σχολή εμπορικού ναυτικού είναι πλέον ισάξιες με τις σπουδές σε μια δημόσια ακαδημία εμπορικού ναυτικού. Ο τίτλος δηλαδή που προσκομείται στο τέλος της φοίτησης είναι ίδιος και στις δύο περιπτώσεις.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά ταξίδια στο εμπορικό ναυτικό που παρέχονται στους μαθητές κατά την φοίτησή τους, εξασφαλίζεται πιο εύκολα μια θέση για να μπαρκάρουν και να ασχοληθούν πράγματι με τα ναυτιλιακά στο μέλλον.

Οι αναγνωρισμένες ιδιωτικές σχολές μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο βιογραφικό του υποψηφίου και στην συνέχεια να του εξασφαλίσουν ένα πιο σίγουρο μέλλον.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι φοιτητές και οι μισθοί στο εμπορικό ναυτικό και στις δύο περιπτώσεις είναι ακριβώς τα ίδια. Οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης είναι όμως περισσότερες στις ιδιωτικές σχολές συγκριτικά με τις δημόσιες.

Για τις ιδιωτικές σχολές εμπορικού ναυτικού δεν λαμβάνονται υπόψιν τα μόρια των πανελλαδικών εξετάσεων, ούτε υπάρχουν βάσεις εισαγωγής στην ακαδημία, επομένως ο τρόπος εισαγωγής είναι πολύ πιο εύκολος. Μπορεί να γίνει αποδεκτός οποιοδήποτε είναι απόφοιτος Γενικού Λυκείου, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, και Εσπερινών Λυκείων. Τα ποσοστά εισαγωγής είναι αρκετά μεγάλα κάθε χρόνο, επομένως είναι δύσκολο να μην γίνει δεκτός κάποιος που έχει καταθέσει αίτηση εισαγωγής στην σχολή. Οι σχολές εμπορικού ναυτικού συνήθως εξασφαλίζουν να εισάγουν όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους κάθε χρόνο.

Εμπορικό ναυτικό ταξίδια και δουλειά μαζί! Σε μια σχολή εμπορικού ναυτικού εμπεριέχονται και τα εκπαιδευτικά ταξίδια. Αυτά είναι δύο και αποτελούν υποχρεωτικό κομμάτι για την ολοκλήρωση των σπουδών στην ΑΕΝ. Το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι πραγματοποιείται μετά το πρώτο εξάμηνο φοίτησης.

Το 2ο εκπαιδευτικό ταξίδι της ΑΕΝ πραγματοποιείται στο 3ο έτος και είναι και αυτό υποχρεωτικό. Οι φοιτητές χρειάζεται να βρουν μια ναυτιλιακή εταιρία για να μπαρκάρουν. Επειδή μερικές φορές είναι δύσκολο να γίνει αυτό, τους δίνεται δυνατότητα να παραλείψουν το πρώτο τους ταξίδι.

Στην ΑΕΝ Βάρνας μπορούν να πραγματοποιήσουν στο 3ο έτος και τα δύο ταξίδια μαζί. Στην περίπτωση αυτή, το ταξίδι τους έχει μικρότερη διάρκεια. Για παράδειγμα, ενώ πρέπει να μπαρκάρουν 12 μήνες (6 για το πρώτο ταξίδι και 6 για το δεύτερο), μπορούν να ταξιδέψουν μόνο 9 μήνες συνολικά.

Εάν όμως δεν καταφέρουν να ταξιδέψουν ούτε την δεύτερη φορά, τότε είναι αδύνατον να συνεχίσουν με το πρόγραμμα σπουδών και να πάνε στο επόμενο εξάμηνο.

Η πραγματοποίηση των ταξιδιών είναι απαραίτητη για να μπορέσουν οι φοιτητές να αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία στην ναυτολόγηση.

Η εύρεση ναυτιλιακών εταιρειών για την ναυτολόγησή τους γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές. Μπορούν να διαλέξουν οποιαδήποτε εταιρεία θέλουν και να αποφασίσουν οι ίδιοι με ποια είναι προτιμότερο να μπαρκάρουν.

Συνήθως με τις εταιρείες που πρώτο-μπαρκάρει ο φοιτητής, συνεχίζει και στο επόμενο και τελευταίο ταξίδι της σχολής. Ειδικά στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, υπάρχει πιθανότητα για συνέχιση της συνεργασίας και μετά την αποφοίτησή του.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο υποψήφιος λαμβάνει χρηματική αμοιβή  για όλο το διάστημα που βρίσκεται επάνω στο πλοίο. Ο μισθοί στο εμπορικό ναυτικό που λαμβάνουν τα άτομα της πρακτικής, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικοί σε γενικές γραμμές.

Το κάθε εκπαιδευτικό ταξίδι διαρκεί 6 μήνες. Μέχρι το τέλος της φοίτησής οι σπουδαστές της ΑΕΝ στη Βουλγαρία θα έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 2 εξάμηνα ταξίδια. Η εκπαίδευση που παρέχεται από την ακαδημία εμπορικού ναυτικού στα ταξίδια αυτά είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους.

Στο εμπορικό ναυτικό είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρακτική άσκηση. Ουσιαστικά είναι και αυτό που θα κάνει τον φοιτητή ικανό να εργαστεί στο μέλλον.

Τα κανονικά ταξίδια που πραγματοποιούνται όταν ξεκινήσει να εργάζεται ο υποψήφιος μετά την εισαγωγή, είναι μεγαλύτερης διάρκειας και δυσκολίας.

Ένα ναυτικό ταξίδι μπορεί να διαρκέσει από μερικές βδομάδες μέχρι και ολόκληρους μήνες. Πολλά πλοία από την άλλη δεν πιάνουν καθόλου στεριά. Ξεφορτώνουν το εμπόρευμα μέσα στην θάλασσα και επιστρέφουν πίσω χωρίς να δουν την στεριά ούτε με τα κιάλια. 

Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας εναλλακτικός τρόπος για να γυρίσει κάποιος όλο τον κόσμο. Κάθε ταξίδι μπορεί να είναι σε διαφορετικό μέρος του κόσμου. Επίσης σε κάποια ταξίδια που διαρκούν πολλούς μήνες, μπορεί να περάσει από 2 και 3 χώρες και ηπείρους.

Το θέμα είναι όμως ότι τα ναυτιλιακά δεν είναι μόνο τα ταξίδια. Για να κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά θα πρέπει να αγαπάει την θάλασσα και να μπορεί να στερηθεί για λίγο το οικογενειακό του περιβάλλον.

Πρόκειται για ένα κομμάτι της δουλειάς που σίγουρα έχει θετικά στοιχεία να προσφέρει στον υποψήφιο. Γυρίζει όλο τον κόσμο και γνωρίζει καινούρια πράγματα και ανθρώπους.

Αρκεί όμως να μπορεί να αγαπήσει την δουλειά και την θάλασσα.  Για να ανταπεξέλθει χρειάζεται να έχει θάρρος και τόλμη.

Μέσα στο πλοίο οι τρόποι για να αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος είναι περιορισμένοι. Υπάρχει φυσικά ίντερνετ και επιτρέπονται τα κινητά, αλλά δεν είναι πάντα εύκολη η πρόσβασή τους.

Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές δεν υπάρχει καθόλου σήμα και το ίντερνετ είναι περιορισμένης ταχύτητας.

Υπάρχει συνήθως ειδικός χώρος στον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να καπνίσουν χωρίς να ενοχλούν το υπόλοιπο πλήρωμα. Ακόμα παρέχεται και η δυνατότητα να βλέπουν ταινίες σε έναν επίσης διαμορφωμένο χώρο.

Για κάθε υποψήφιο της AEN υπάρχουν καμπίνες, προσωπικές δηλαδή εστίες, στις οποίες μένουν μόνοι τους και αποτελούν τον δικό τους προσωπικό χώρο για ξεκούραση και χαλάρωση.

Στις περιπτώσεις που κάποιος πραγματοποιεί ένα μεγάλο ταξίδι και δεν θα πιάσει στεριά, όλες αυτές οι παροχές μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Οι επιλογές στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολλές. Ένας ναύτης μπορεί να διαλέξει να ξοδέψει τον ελεύθερο του χρόνο για αναψυχή ή και τουρισμό.

Είναι η ευκαιρία ενός υποψηφίου να αξιοποιήσει το εμπορικό ναυτικό για τα ταξίδια. Γνωρίζει και βλέπει καινούρια πράγματα τα οποία ίσως δεν θα μπορούσε να δει σε άλλη περίπτωση.

Είναι απ’ τα θετικά στοιχεία της δουλειάς τα οποία μπορούν να κάνουν έναν ναύτη να την αγαπήσει ακόμα περισσότερο και να αποκτήσει περισσότερο μεράκι για αυτήν.

Καθώς αποφοιτήσει ένας υποψήφιος από σχολές εμπορικού ναυτικού, έχει αρκετές ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη. Αρχικά βγαίνοντας από την σχολή κατέχει τον τίτλο του Ανθυπολοχαγού ή μηχανικού Γ’ αντίστοιχα. Οι βαθμοί κατάταξης στο εμπορικό ναυτικό είναι εύκολο να ανέβουν.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι μόλις μπαρκάρει για πρώτη φορά θα αναλάβει και καθήκοντα ανθυπολοχαγού Γ’. Η εμπειρία και η πρακτική πάνω στο πλοίο είναι τα βασικότερα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στην επαγγελματική ανέλιξη του υποψηφίου.

Βέβαια από την άλλη δεν σημαίνει αυτό ότι κάποιος δεν μπορεί να ανέβει κατάταξη με κάποιον τρόπο μέσα στο πλοίο. Όσα περισσότερα ταξίδια γίνονται και όση μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία αποκτάται, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει.

Αποκτώντας σιγά σιγά αυτά τα στοιχεία, είναι δυνατό να φτάσει και στην θέση του Ανθυπολοχαγού ή Μηχανικού Α’. Εκεί οι μηνιαίες αποδοχές και οι ευθύνες μέσα στο πλοίο αυξάνονται σημαντικά. Το ύψος του μισθού στο εμπορικό ναυτικό ανεβαίνει ανάλογα με την κατάταξη του υποψηφίου.

Όλα αυτά όμως χρειάζονται χρόνο και θέληση για να επιτευχθούν. Οι γνώσεις και το επίπεδο εμπειρίας μπορούν να αυξηθούν και μέσω ενός μεταπτυχιακού.

Σημαντική Σημείωση: Η ΑΕΝ Βάρνας είναι ισότιμη και ισάξια με τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδας. Σε αντίθεση με τις ΑΕΝ στην Ελλάδα που δεν αναγνωρίζονται ούτε σαν Τ.Ε.Ι, η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας είναι αναγνωρισμένο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες φοιτούν σε κάποια ΑΕΝ της Ελλάδας και το επιθυμούν, μπορούν να πάρουν μετεγγραφή στην ΑΕΝ Βάρνας με τα περασμένα τους μαθήματα να αναγνωρίζονται και στην ΑΕΝ Βάρνας.

Η ΑΕΝ Βάρνας.

Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας (ΑΕΝ Βάρνας) αποτελεί το πιο διάσημο ιδιωτικό κέντρο εκπαίδευσης Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού στα Βαλκάνια.

Αίτηση Ενδιαφέροντος.