ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού Γέφυρας στην ιδιωτική Σχολή Εμποροπλοιάρχων Βάρνας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας(I.M.O.) από την ακαδημία εμπορικού ναυτικού. Σχολή Εμποροπλοιάρχων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ