Οδηγίες εγκατάστασης & σύνδεσης Zoom.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ZOOM

ΒΗΜΑ 1

Βήμα 1: Για να ξεκινήσετε την εγκατάστασης της πλατφόρμας Zoom σε Η/Υ ή Laptop πατήστε εδώ.

ΒΗΜΑ 2

Βήμα 2: Στη σελίδα που θα ανοίξει, εάν σας εμφανιστεί κάποιο παράθυρο σχετικά με τα Cookies πατήστε Agree and Proceed.

ΒΗΜΑ 3

Βήμα 3: Το Zoom ξεκινά αυτόματα να κατεβαίνει. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε στο εκτελέσιμο αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

ΒΗΜΑ 4

Βήμα 4: Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

ΒΗΜΑ 5

Βήμα 5: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το Zoom είναι έτοιμο για χρήση.

Κλείστε το Zoom και επιστρέψτε στο email για να συνδεθείτε στο μάθημα.

ΒΗΜΑ 1

Βήμα 1: Για να ξεκινήσετε την εγκατάστασης της πλατφόρμας Zoom για κινητό ή tablet πατήστε εδώ: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings.

ΒΗΜΑ 2

Βήμα 2: Πατήστε το κουμπί “Εγκατάσταση” και περιμένετε να κατέβει.

ΒΗΜΑ 3

Βήμα 3: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το Zoom είναι έτοιμο για χρήση.

Επιστρέψτε στο email για να συνδεθείτε στο μάθημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ZOOM

ΒΗΜΑ 1

Βήμα 1: Στο email με τις πληροφορίες, πατήστε το σύνδεσμο (link) του μαθήματος.

ΒΗΜΑ 2

Βήμα 2: Πατώντας στο σύνδεσμο (link), το Zoom θα σας ανοίξει το παρακάτω παράθυρο.

ΒΗΜΑ 3

Βήμα 3: Στο παρακάτω πεδίο εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας.

ΒΗΜΑ 4

Βήμα 4: Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την κάμερά σας. Πατήστε το κουμπί Join with Video.

*Eάν δεν έχετε κάμερα, πατήστε το κουμπί Join without Video.

ΒΗΜΑ 5

Βήμα 5: Στην επιλογή ήχου, επιλέξτε Join with Computer Audio.

ΒΗΜΑ 6

Βήμα 6: Πλέον έχετε συνδεθεί στο μάθημά σας.

ΒΗΜΑ 1

Βήμα 1: Στο email με τις πληροφορίες, πατήστε το σύνδεσμο (link) του μαθήματος.

ΒΗΜΑ 2

Βήμα 2: Στο παρακάτω μήνυμα, πατήστε το κουμπί “I Agree”.

Εάν δεν σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

ΒΗΜΑ 3

Βήμα 3: Στο παρακάτω πεδίο εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας.

ΒΗΜΑ 4

Βήμα 4: Στο παρακάτω μήνυμα, πατήστε το κουμπί “ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ”.

ΒΗΜΑ 5

Βήμα 5: Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την κάμερά σας. Πατήστε το κουμπί Join with Video.

*Eάν δεν έχετε κάμερα, πατήστε το κουμπί Join without Video

ΒΗΜΑ 6

Βήμα 6: Πλέον έχετε συνδεθεί στο μάθημά σας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά 10:30-20:30 στο 2332029485 και στο info@lianaoumidou.gr.