Νοσηλευτική (PhD, 3 Έτη)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 έτη

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών

Διδακτορικό (3ος Κύκλος Σπουδών)

Τίτλος Σπουδών

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νοσηλευτική

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλική και Ελληνική

Μέθοδος Φοίτησης

Full-time or Part-time

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

180

Επισκόπηση

Περιγραφή Προγράμματος

Το Διδακτορικό πρόγραμμα Νοσηλευτικής, είναι ένα ποιοτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διδακτορικής Διατριβής (PhD) το οποίο προσφέρεται από το πρόγραμμα Νοσηλευτικής, για πτυχιούχους Μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου MSc, που θέλουν να διερευνήσουν σύγχρονα και καινοτόμα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, στους τομείς της Νοσηλευτικής επιστήμης.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις μεθόδους εύρεσης και χρήσης της στοχευμένης παγκόσμιας βιβλιογραφίας βάσει της οποίας θα στηριχθεί το οικοδόμημα της μελέτης τους.
 • Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις διαδικασίες της θεωρίας και της πρακτικής της έρευνας βάσει συγκεκριμένων κανόνων και επιστημονικών μεθόδων.
 • Να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την εκπόνηση όλων των σταδίων της έρευνας.
 • Να δοθεί στους φοιτητές η ευκαιρία να αποκτήσουν σε βάθος γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που μπορούν να μεταφέρουν τα ευρήματα της μελέτης σε μια Ακαδημαϊκή ή άλλη επαγγελματική κοινότητα.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε όλες τις δομές Υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια).

Εισδοχή

Αξιολόγηση

Ο ελάχιστος αριθμός των ετών για την ολοκλήρωση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) έτη κατ΄ελάχιστο χρονικό όριο και κατ΄ανώτατο οκτώ (8). Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το MSc στη Νοσηλευτική Επιστήμη ή άλλες Επιστήμες Υγείας, μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 10 ECTS για την απόκτηση του Διδακτορικού διπλώματος. Στην πορεία του Διδακτορικού Προγράμματος, θα τηρούνται ο κώδικας ορθής πρακτικής και οι κανονισμοί για τα διδακτορικά προγράμματα του Πανεπιστημίου.

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 180 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Νοσηλευτική, ο φοιτητής θα κατέχει τον τίτλο του «Διδάκτορα» μέσα από την διεξαγωγή της δικής του ακαδημαϊκής έρευνας. Ο φοιτητής θα παρακολουθήσει μαθήματα που θα θέσουν τα θεμέλεια για να είναι ικανός να συνεχίσει με την διεξαγωγή της δικής του έρευνας στη διάρκεια του προγράμματος. Μέσα από το πρόγραμμα ο φοιτητής θα αναπτύξει προηγμένες γνώσεις, ικανότητες καθώς και ηθική σκέψη για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές να είναι σε θέση να:

 • Μπορούν κατόπιν συστηματικής μελέτης σε βάθος της βιβλιογραφίας, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τη δική τους έρευνα, από την δημιουργία του ερευνητικού του ερωτήματος, το σχεδιασμό και την επιλογή της μεθοδολογίας, την διεξαγωγή της έρευνας, την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων, τα συμπεράσματά τους, και τέλος την παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων τους.
 • Μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα κατά το σχεδιασμό και εκπόνηση της έρευνάς τους.
 • Διερευνούν, να αξιολογούν, να αναλύουν και να επιλέγουν σχετική εθνική και διεθνή βιβλιογραφία για την διεξαγωγή της έρευνας
 • Συλλαμβάνουν και να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις, για να σχεδιάζουν πρωτότυπες και καινοτόμες ερευνητικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση επιστημονικών ζητημάτων που σχετίζονται με θέματα της έρευνάς τους.
 • Σχεδιάζουν, να προσαρμόζουν και να υλοποιούν ερευνητικά πρωτόκολλα που χρειάζονται για την απάντηση στο γνωστικό τους προς την διερεύνηση αντικείμενο.
 • Επιλέγουν και να υπολογίζουν το ανάλογο αντιπροσωπευτικό υλικό για την έρευνα
 • Χρησιμοποιούν την κατάλληλη στατιστική ανάλυση και μοντέλα για την ανάλυση των δεδομένων σε μία έρευνα
 • Αξιολογούν κριτικά, αναλύουν και ερμηνεύουν τα ερευνητικά δεδομένα και να εντοπίζουν αναπάντητα ερωτήματα και τους τομείς που χρειάζονται περαιτέρω έρευνα και από άλλους ερευνητές.
 • Υποστηρίζουν γραπτά και προφορικά τα ευρήματα της έρευνας με επαγγελματικό ήθος και επιστημονικές μεθόδους
 • Μπορούν να γνωρίζουν, να αντιλαμβάνονται, και να χρησιμοποιούν στατιστικές αναλύσεις για την ανάλυση των αποτελεσμάτων σε μία έρευνα
 • Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και να εφαρμόζουν τη πιλοτική μελέτη για την διεξαγωγή της έρευνας
 • Αναπτύξουν κριτική αξιολόγηση για τα ευρήματά τους
 • Αποκτήσουν και να αναπτύξουν προφορικές και γραπτές επιστημονικές δεξιότητες μέσα από την εκπόνηση και παρουσίαση της έρευνάς τους και των αποτελεσμάτων της καθώς να προτείνουν σχετικές ενημερώσεις στο κλινικό τομέα με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών τους.
 • Συμπεριλαμβάνουν την ηθική διάσταση σε όλα τα στάδια της έρευνας.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Courses
Min. ECTS Credits: 180  Max. ECTS Credits: 180
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
NURS-701Μεθοδολογία της Ερευνας10
NURS-702Βιοστατιστική10
NURS-703Φιλοσοφία της Φροντίδας10
PHDF-100Doctoral Course – Fall semester30
PHDS-100Doctoral Course – Spring semester30