Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ»

Προσεγγίζοντας την πολυπολιτισμικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού/χρηματιστηριακού τομέα.

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

·Απόκτηση γνώσεων στο νομοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς που έχει τροποποιηθεί σημαντικά μετά το 2012 και ιδίως με την έκδοση της Οδηγίας MIFID II και τον κανονισμό EMIR κλπ. αλλά και τον Νόμο 4557/2018.

·Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΝΠ, πιστοποίηση που είναι απαραίτητη για τις άλλες εξετάσεις, π.χ. α1, α2.

1.Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ΦΕΚ Β’ 1925/30.5.2018)

2.Απόκτηση γνωστικής επάρκειας στο συγκεκριμένο αντικείμενο για τους συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

ΕΝΑΡΞΗ: 22/03/2024
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 21/03/2024

Διάρκεια: 21 ώρες 
Τιμή: €300.00

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται με ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση και είναι με διαφορά το οικονομικότερο πρόγραμμα που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχονται περαιτέρω εκπτώσεις.

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

"*" indicates required fields

1. Επιλογή Προγράμματος

2. Ατομικά στοιχείας

Ονοματεπώνυμο*

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Υποβολή δικαιολογητικών

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
*

Υπεύθυνος Καθηγητής

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.