Μαθήματα Πάσχα

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Τμήμα A1:  Μ. Δευτέρα 29/04, 09:30-11:00
 • Τμήμα A2:  Μ. Δευτέρα 29/04, 11:00-12:30
 • Τμήμα B1:  Μ. Δευτέρα 29/04, 09:30-11:00
 • Τμήμα B2:  Μ. Τρίτη 30/04, 09:30-11:00
 • Τμήμα C1:  Μ. Δευτέρα 29/04, 09:30-11:00
 • Τμήμα C2:  Μ. Τρίτη 30/04, 09:30-11:00
 • Τμήμα D1:  Μ. Δευτέρα 29/04, 11:00-13:00
 • Τμήμα D2:  Μ. Τρίτη 30/04, 11:00-13:00
 • Τμήμα E1:  Μ. Δευτέρα 29/04, 11:00-13:00
 • Τμήμα E2:  Μ. Τρίτη 30/04, 11:00-13:00
 • Τμήμα Lower1:  Δείτε το Πρόγραμμα στο MyClass
 • Τμήμα Lower2:  Δείτε το Πρόγραμμα στο MyClass
 • Τμήμα Advanced:  Δείτε το Πρόγραμμα στο MyClass
 • Τμήμα Proficiency:  Δείτε το Πρόγραμμα στο MyClass

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα 13/05, στις κανονικές ώρες μαθημάτων.