Μαθήματα Πάσχα

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Junior:  Μ. Δευτέρα 10/4, 09:30-10:30
 • A1:  Μ. Δευτέρα 10/4, 10:30-12:00
 • A2:  Μ. Δευτέρα 10/4, 12:00-13:30
 • B1:  Μ. Δευτέρα 10/4, 09:30-11:00
 • B2:  Μ. Τρίτη 11/4, 09:30-11:00
 • C1:  Μ. Δευτέρα 10/4, 09:30-11:00
 • C2:  Μ. Τρίτη 11/4, 09:30-11:00
 • D1:  Μ. Δευτέρα 10/4, 11:00-13:00
 • D2:  Μ. Τρίτη 11/4, 11:00-13:00
 • E1:  Μ. Δευτέρα 10/4, 11:00-13:00
 • E2:  Μ. Τρίτη 11/4, 11:00-13:00
 • Lower1:  Δείτε το Πρόγραμμα στο MyClass
 • Lower2:  Δείτε το Πρόγραμμα στο MyClass
 • Advanced:  Δείτε το Πρόγραμμα στο MyClass
 • Proficiency:  Δείτε το Πρόγραμμα στο MyClass
 • Γερμανικά Γ:  Μ. Τρίτη 11/4, 10:30-12:00
 • Γερμανικά Δ:  Μ. Τρίτη 11/4, 12:00-13:30

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα 24/4, στις κανονικές ώρες μαθημάτων