Διαχείριση Μηχανικής (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

1.5 έτος

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών

Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Μηχανικής

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλική

Μέθοδος Φοίτησης

Full-time or Part-time

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Επισκόπηση

Περιγραφή Προγράμματος

Continuous Technological, economic and social challenges influence businesses to seek for innovative Engineer-Managers not only to design engineered systems but also to: handle projects/design and development; create strategic plans; handle financing; interface with marketing; recognize and evaluate market opportunities.

An Engineering Management graduate program has a three dimensional focus: technical people, projects and organizations. It prepares engineer and science graduates to become future industry leaders by building a solid business foundation. It focuses on various management topics, mainly on innovation and technology management in specific engineering disciplines and develops graduates’ leadership, negotiation, and communication skills.

The M.Sc. Engineering Management ? an interdisciplinary Master of Science program, running under the Department of Management & MIS, is designed for experienced professionals with a Bachelor’s in Engineering, Science or related scientific areas. Program graduates will learn to: coordinate and lead engineering projects; manage engineering teams, engineering functions and organizations; handle Accounting, Finance and Engineering Economics; participate in decision making processes; develop and implement engineering projects and solutions.

Whilst building their project management skills through the Project Management course ENMA-500 based on the Project Management Institute’s (PMI) standards, students will be prepared to undertake the Project Management Professional (PMP) Examinations.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

 1. For Engineers currently employed in the private, public and semi-public sectors
 2. Technical entrepreneurs
 3. Managers of engineering and technology organizations
 4. Business consultants
 5. Human resource managers
 6. Product development designers

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Graduates of the programme can be accepted into Third Cycle degrees (Doctorate Degree)

Εισδοχή

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες, και συμμετοχή στην τάξη.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Upon successful completion of this program, graduates should be able to:

 1. Apply the knowledge and principles of management, leadership and negotiation concepts in managing teams of people;
 2. Understand and apply principles, concepts and strategies to assess the industry dynamics of technological innovation for developing and deploying new products and services;
 3. Identify, formulate and solve complex engineering management problems;
 4. Apply an integrative and interdisciplinary way of thinking and a combination of skills and qualifications which include critical/analytical thinking, technical knowledge, and problem solving of engineering management problems;
 5. Develop solutions that meet the desired needs within the economic, engineering, technology and sustainability borders;
 6. Function and communicate effectively in multi-disciplinary teams;
 7. Understand and be able to design operation systems for enhancing the strategic role of operations management in organisations, and gain a competitive advantage in the marketplace;
 8. Develop a clear understanding of the concepts, rules and principles of the major types of intellectual property, contracts, company establishment, economic losses and remedies.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Major Requirements
Min. ECTS Credits: 90  Max. ECTS Credits: 90
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
ENMA-500Project Management7.5
ENMA-505Operations and Quality Management7.5
ENMA-510Organisations and Human Resource Management7.5
ENMA-515Strategic Management of Innovation and Technology7.5
ENMA-520Leadership and Negotiation Techniques7.5
ENMA-525Statistical Methods in Engineering7.5
ENMA-530Managing Engineering Teams7.5
ENMA-535Finance for High-Tech Industries7.5
ENMA-540Safety and Risk Management7.5
ENMA-545Strategic Marketing7.5
ENMA-550Product Development Process7.5
ENMA-555Legal Aspects in Engineering7.5
ENMA-560Graduate Seminars0