Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Πτυχίο, 4 έτη)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

4 έτη

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών

Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)

Τίτλος Σπουδών

Πτυχίο Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλική

Μέθοδος Φοίτησης

Full-time or Part-time

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

240

Επισκόπηση

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση και κατανόηση των τεχνολογιών του πετρελαίου και του αερίου, καθώς και διαχείριση της ενέργειας γενικότερα. Το πρόγραμμα σπουδών εξοπλίζει τους φοιτητές με την αναγκαία θεωρητική και πρακτική γνώση, τις διερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες, που συνδυαζόμενα με την κατανόηση των απαραίτητων επιχειρησιακών και διαχειριστικών διαδικασιών μπορoύν να συμβάλουν σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στη βιομηχανία του πετρελαίου και του αερίου.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, καθώς και τις διερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των επιχειρησιακών και διαχειριστικών διαδικασιών, καθιστώντας δυνατή μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στη βιομηχανία του πετρελαίου και του αερίου. Βάσει αυτών των δεδομένων, οι πτυχιούχοι στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να χειριστούν τις προκλήσεις που αναμένεται να φέρει η ραγδαία ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον. Ευκαιρίες εργοδότησης προσφέρονται σε εθνικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς ενέργειας, κρατικές υπηρεσίες (π.χ. ΑΗΚ) και σχετικά υπουργεία, τράπεζες ή άλλους οργανισμούς με επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, εταιρείες που εμπορεύονται προϊόντα και υποπροϊόντα πετρελαίου, οργανισμούς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα, εταιρείες συμβούλων σε θέματα ενέργειας κ.ο.κ. Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας, του πετρελαίου και του αερίου. Έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να εκπαιδεύσει και να ετοιμάσει τους μελλοντικούς εκτελεστικούς διευθυντές και διευθυντές επιχειρήσεων της ανερχόμενης βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου στην Κύπρο για όλες τις πτυχές της διαχείρισης, των οικονομικών, των νομικών θεμάτων και της τεχνολογίας του τομέα.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Students obtaining the Bachelor of Science degree in Energy, Oil & Gas Management will have several opportunities for further studies:

 1. A Master of Science (MSc) degree in Oil and Gas or Energy Technology
 2. Another related post-graduate degree such as the Master in Laws (LLM) degree with a related specialization. This Masters will not qualify them as lawyers but the knowledge gained will be substantial and very useful
 3. A professional qualification, such as the ACCA or the Institute of Marketing for specialized knowledge in a business functional area which will be an ideal combination with their previous undergraduate background.

Εισδοχή

Ακαδημαϊκή Εισδοχή

 

Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο  από  7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου,  λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη  ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι ελάχιστες απαιτήσεις γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εγγραφή στα προγράμματα σπουδών αναγράφονται πιο κάτω. Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου – NEPTON (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 • TOEFL – 525 και άνω
 • Computer-based TOEFL – 193 και άνω
 • Internet-based TOEFL – 80 και άνω
 • IELTS – 6 και άνω
 • Cambridge Exams [First Certificate] – B και άνω
 • Cambridge Exams [Proficiency Certificate – C και άνω
 • GCSE English Language “O” Level – C και άνω
 • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) – Pass
 • Pearson PTE General – Level 3 και άνω
 • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency) – Level B2 και άνω
 • Anglia – Level B2 και άνω
 • IEB Advances Programme English – Pass
 • Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) Michigan Language Assessment by: Cambridge Assessment English & University of Michigan – 650 average score for ALL skills και άνω.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες, και συμμετοχή στην τάξη. Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα μπορούν να:

 1. Χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε συμβατικά διοικητικά θέματα στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως γενική λογιστική, οικονομικά, διαχείριση, μάρκετινγκ, δίκαιο των επιχειρήσεων και χρηματοδότηση.
 2. Ενεργοποιήσουν τέτοιες ικανότητες οι οποίες απαιτούνται για τη διαπραγμάτευση, διαχείριση επιχειρήσεων, διαχείριση προγραμμάτων πετρελαίου και αερίου και διαχείριση προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας.
 3. Αξιολογούν βασικούς επιστημονικούς όρους και αρχές που σχετίζονται με τη γεωλογία, τη γεωλογία πετρελαίου και τις τεχνολογίες ενέργειας.
 4. Χρησιμοποιούν θεμελιώδεις γνώσεις για τις τεχνολογίες του πετρελαίου και του αερίου, καθώς και να εφαρμόζουν τεχνικές ασφάλειας και διαχείρισης του κινδύνου.
 5. Έχουν γνώσεις και να κατανοούν το νομικό δίκαιο στους τομείς του πετρελαίου, του αερίου, του περιβάλλοντος και των θαλασσών.
 6. Αναλύουν και αξιολογούν τα οικονομικά της ενέργειας, της βιομηχανίας του πετρελαίου και του αερίου, καθώς και των αγορών του πετρελαίου και του αερίου.
 7. Κατανοούν και επικοινωνούν με σαφήνεια τις ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και γεωπολιτικής ασφάλειας.
 8. Αναλύουν και αξιολογούν τρέχοντα θέματα περιβάλλοντος, όπως οι κλιματολογικές αλλαγές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και η αειφόρος ανάπτυξη.
 9. Διαχειριστούν τη γνώση και τις δεξιότητές τους έτσι ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ανεξάρτητα προγράμματα διαχείρισης.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Business Requirements
Min. ECTS Credits: 72  Max. ECTS Credits: 72
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
ACCT-110Accounting I6
ACCT-111Accounting II6
BADM-230Business Law6
BADM-431Research Methods in Business6
BADM-475Strategy and Business Policy6
BADM-496Project / Thesis6
ECON-261Principles of Microeconomics6
ECON-262Principles of Macroeconomics6
FIN-266Managerial Finance6
IMGT-488Operations Management6
MGT-281Introduction to Management6
MKTG-291Marketing6
 
Section: B – Major Requirements
Min. ECTS Credits: 72  Max. ECTS Credits: 72
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
OGAS-105Introduction to Energy Management6
OGAS-211Introduction to Physical Geology6
OGAS-212Petroleum Geology6
OGAS-215Fuel Science and Technology6
OGAS-310Economics for the Oil and Gas Industry6
OGAS-311Oil and Gas Law6
OGAS-315The International Oil and Gas Markets6
OGAS-325International Law of the Seas6
OGAS-425Petroleum Engineering Essentials6
OGAS-430Energy Safety and Risk Management6
OGAS-450Oil and Gas Accounting6
OGEN-110Energy Technologies for the Future6
 
Section: C – Major Electives
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 54
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
MGT-282Small Business and Entrepreneurship6
MGT-465Project Management for the Energy Sector6
MIS-460Supply Chain Management6
OGEN-220Renewable Energy Resources6
OGEN-225Global Climate Change and Adaptation6
OGEN-315Sustainable Futures6
OGEN-320Environmental Law6
OGEN-350European Energy and Environment Policy6
OGEN-410Ecosystems and Environmental Quality6
OGEN-420Energy Security and Geopolitics6
OGEN-460Environmental Impact Management6
OGEN-480Special Topics in Energy, Oil and Gas6
OGEN-485Energy-related Internship6
 
Section: D – Language Expression
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 30
Notes: (1) Placement in English courses is done on the basis of a Placement Test or tests such as TOEFL or GCE. (2) Students may complete BADM-231 or BADM-332.
Course CodeCourse TitleECTS Credits
BADM-231Business Communications6
BADM-332Technical Writing and Research6
BENG-100College English6
COMM-200Business and Professional Communication6
ENGL-100Basic Writing6
ENGL-101English Composition6
 
Section: E – Computer and Math Electives
Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 24
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
COMP-150Microcomputer Applications6
MATH-105Intermediate Algebra6
MATH-108Finite Maths with Applied Calculus6
MATH-221Statistics I6
MIS-151Business Software Applications6
 
Section: F – Humanities and Social Sciences Electives
Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 24
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
ANTH-105Cultural Anthropology6
ART-110Introduction to Visual Arts6
ART-111Greek Art6
BADM-121Business Ethics6
ENGL-102Western World Literature and Composition6
ESCI-200Society and Environment6
EUS-105Introduction to the European Union6
HIST-201World History to 15006
HIST-257Modern Cypriot History and Politics6
IREL-102World History Since 15006
MUCT-107Music Appreciation6
PHIL-120Ethics6
PSCI-101American National Government6
PSY-110General Psychology I6
PSY-111General Psychology II6
PSY-210Social Psychology6
SOC-101Principles of Sociology6
UNIC-100University Experience6