DIPLOMA IN ONLINE DISTRIBUTION AND SALES OF HOTEL INVENTORY

Δίπλωμα στις Διαδικτυακές Πωλήσεις & Διανομή Ξενοδοχειακού Αποθέματος

Η Ταξιδιωτική Βιομηχανία είναι από τις Κορυφαίες Βιομηχανίες σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο. Το μέλλον του Τουρισμού ανασχηματίζεται από την διεισδυτικότητα των τεχνολογιών που αναπτύσσονται. Αυτή η διείσδυση γεννά νέες ειδικότητες, καθώς και νέα απαιτουμένη τεχνογνωσία για τις υπάρχοντες. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων στις Τεχνολογίες Τουρισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

4 μήνες
(400 ώρες)

Μέθοδος Παρακολούθησης

Σύγχρονη & Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (280€)

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

20 Οκτωβρίου 2021
20 Οκτωβρίου 2021

30 Οκτωβρίου 2021
30 Οκτωβρίου 2021

10 Νοεμβρίου 2021
10 Νοεμβρίου 2021

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η διαδικασία επιλογής ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους σύγχρονους ταξιδιώτες έχει αλλάξει δραστικά και συνεχώς μετασχηματίζεται. Με την εκτεταμένη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου όπως τα social media, τα συστήματα σύγκρισης τιμών αλλά και τα διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων, δημιουργείται μία νέα ανάγκη: η ενεργοποίηση και η συνεργασία με διαδικτυακά συστήματα διανομής και πώλησης ξενοδοχειακού αποθέματος. Με περισσότερα από 750 συστήματα κρατήσεων και διανομής, γενικά ή εξειδικευμένα, η διαδικασία της επιλογής αλλά και της διαχείρισης αυτών, αποτελεί σημαντική διαδικασία, η οποία μπορεί να αποβεί επικερδής ή καταστροφική στα αποτελέσματα ενός καταλύματος.

Στόχος του Προγράμματος “Διαδικτυακές Πωλήσεις και Διανομή Ξενοδοχειακού Αποθέματος” είναι η απόκτηση όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ρόλο. Αρχικά, γίνεται ανάλυση της διαδικασίας της επιλογής ταξιδιωτικής υπηρεσίας και των εμπλεκομένων μερών. Στην συνέχεια αναλύονται τα διαφορετικά μοντέλα διανομής και πώλησης στα ιντερνετικά κανάλια (OTAs). Γίνεται εκτενής ανάλυση της αναγκαιότητας των απευθείας κρατήσεων με τη χρήση booking engine. Παρουσιάζεται η διαδικασία της πώλησης σε βέλτιστη τιμή, με χρήση συστημάτων διαχείρισης εσόδων. Τέλος, αναλύονται όλα τα εναλλακτικά κανάλια διανομής και πώλησης, όπως social media και συστήματα price comparison.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων καταλυμάτων,
 • ιδιοκτήτες ξενοδοχείων,
 • στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
 • διευθυντές τμημάτων κρατήσεων,
 • receptionists,
 • revenue managers,
 • διαχειριστές τουριστικών σκαφών αναψυχής,
 • υπεύθυνους τιμολογιακής πολιτικής ταξιδιωτικών επιχειρήσεων,
 • tour operators,
 • ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τους τρόπους προσαρμογής των τιμών σε σχέση με τη ζήτηση, τους ανταγωνιστές, την εποχή, κλπ.
 • Να αναλύουν και να κατανοούν τα διαφορετικά κανάλια πώλησης, τη συμβολή τους στις πωλήσεις και την διανομή του ξενοδοχειακού αποθέματος.
 • Να δημιουργούν το μείγμα των καναλιών πώλησης για τη μέγιστη αλλά και βέλτιστη απόδοση, βάσει του κόστους και της απόδοσης κάθε καναλιού.
 • Να αναλύουν και να κατανοούν τη δυναμική των απευθείας πωλήσεων μέσω των online καναλιών πώλησης αλλά και των εναλλακτικών καναλιών για μείωση του κόστους πώλησης.
 • Να διαχειρίζονται συγκεντρωτικά τα κανάλια πώλησης και διανομής μέσω των συστημάτων channel manager και να επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόδοση.
 • Να κατανοούν τη σημασία των εναλλακτικών καναλιών πώλησης, όπως τα social media, συστήματα σύγκρισης τιμών, κλπ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέθοδος Παρακολούθησης: αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης: Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεομαθήματα, παρουσιάσεις, σημειώσεις κλπ.) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο με ελεύθερο ωράριο καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει ζωντανά μαθήματα-τηλεδιασκέψεις.

Διάρκεια: έως 4 μήνες. Ο καταρτιζόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα για το παραπάνω διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

Πιστοποίηση: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, ο καταρτιζόμενος συμμετέχει σε εξετάσεις για αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Οι εξετάσεις υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως με τηλεεπιτήρηση από το φορέα πιστοποίησης, είναι ατομικές και προγραμματίζονται σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον καταρτιζόμενο. Οι εξετάσεις αποτελούνται από ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, στις οποίες ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε ποσοστό 70% και άνω για να πετύχει. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο καταρτιζόμενος δικαιούται μία επανεξέταση δωρεάν.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών στο αντικείμενο: Online Distribution and Sales of Hotel Inventory.
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση με τίτλο: «Diploma in Online Distribution and Sales of Hotel Inventory».
 • Συνοδευτικό έντυπο Europass με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, του τρόπου υλοποίησής του και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1Η : Διανομή Ξενοδοχειακού Αποθέματος

 • 1.1 Η διαδικασία της Αγοράς Ταξιδιού
  • 1.1.1 Millennials (18-34 ετών)
  • 1.1.2 Generation X (35-45 ετών)
  • 1.1.3 Baby boomers (55+ ετών)

2Η : Κανάλια Πωλήσεων και Διανομής (B2B, B2C, GDS)

 • 2.1 OTA σημαίνει: Online ταξιδιωτικός πράκτορας
 • 2.2 IDS – Internet Distribution System
  • 2.2.1 B2C (Business to Consumer)
  • 2.2.2 B2B (Business to Business)
 • 2.3 GDS – Global Distribution System
 • 2.4 Meta: Metasearch Engines
 • 2.5 Μοντέλα OTA
  • 2.5.1 Merchant Model/Wholesaler
  • 2.5.2 Retail Travel Websites
  • 2.5.3 Λειτουργικότητα GDS
 • 2.6 Δημιουργία Πακέτου Καναλιών (Channel Mix)

3Η : Direct Online Πωλήσεις

 • 3.1 Hotel Booking Engine: Τι είναι;
 • 3.2 Γιατί το χρειάζεσαι?
 • 3.3 Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση μηχανής κρατήσεων ξενοδοχείων;
 • 3.4 Τι πρέπει να αναζητήσετε στη μηχανή κράτησης;
 • 3.5 Εναλλακτικά κανάλια Πώλησης

4Η : Διαχείριση Online Καναλιών πώλησης (Channel manager)

 • 4.1 Τι είναι η Διαχείριση καναλιών διανομής;
 • 4.2 Τι είναι ο διαχειριστής καναλιών διανομής ξενοδοχείου;
 • 4.3 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός διαχειριστή καναλιών διανομής;
  • 4.3.1. Ταχύτερη διαχείριση καναλιών διανομής
  • 4.3.2. Λιγότερα λάθη κράτησης
  • 4.3.3. Διαθεσιμότητα δεδομένων και βασικών μετρήσεων
  • 4.3.4. Διευκολύνετε τις άμεσες κρατήσεις ξενοδοχείων
  • 4.3.5. Βελτιώστε τα έσοδα και τις επιχειρηματικές επιδόσεις

5Η : Διαχείριση Εσόδων

 • 5.1 Συστήματα Price Check και Revenue Management
  • 5.1.1 Τι είναι;
  • 5.1.2 Γιατί είναι σημαντικά τα συστήματα διαχείρισης εσόδων (RMS);
 • 5.2 Ποιες είναι οι σημαντικότερες λειτουργίες ενός RMS;
  • 5.2.1. Αξιολογήστε τις συστάσεις
  • 5.2.2. Πληροφορίες Ανταγωνιστή
  • 5.2.3. Βασικά δεδομένα απόδοσης
  • 5.2.4. Εκτιμήσεις εσόδων
 • 5.3 Τι είναι οι KPI διαχείρισης εσόδων;
 • 5.4 Τα πιο χρησιμοποιούμενοι Δείκτες στην διαχείριση εσόδων:
  • 5.4.1 Occupancy
  • 5.4.2 ADR
  • 5.4.3 RevPAR
  • 5.4.4 RevPOR
  • 5.4.5 GOPPAR
  • 5.4.6 TRevPAR
  • 5.4.7 NRevPAR
  • 5.4.8 ARPA
  • 5.4.9 EBITDA

6Η : Εναλλακτικά Συστήματα Πωλήσεων και Υποστήριξης

 • 6.1 Κοινωνικά Δίκτυα
 • 6.2 Συστήματα Rating
 • 6.3 Συστήματα σύγκρισης τιμών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αναγνώστης Σωτήριος

Ο Σωτήριος Αναγνώστης είναι Οικονομολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Ν.Ο.Ε.) Έχει εισηγηθεί και παρουσιάσει επίσημα πρώτος σε όλο τον κόσμο, σε Διεθνή συνέδρια τουρισμού της Ασίας (Ινδία), καλεσμένος από την Ι.Α.Τ.Ο. (Indian Association of Tour Operators) και της γενικής γραμματείας τουρισμού Ινδίας, το 2013 και το 2014 το Smart Watch, PANTOO. Ακόμα, είναι σχεδιαστής και δημιουργός VoIP εφαρμογών σε iOS & Android. Διετέλεσε επί 4 συναπτά έτη Διαχειριστής Προορισμού και υπεύθυνος marketing στην Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών του Πλαταμώνα Πιερίας. Είναι πρόεδρος της Εταιρίας Τηλεπικοινωνιών Cloud Roam Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2011. Έχει εργαστεί για Αγγλικές εταιρίες, online booking systems και channel manager και είναι εισηγητής στο Υπουργείο Παιδείας του τμήματος Δημοσίου I.E.K. V.I.C.T on Travel industry το οποίο οριστικοποιήθηκε με Φ.Ε.Κ. το 2014. Πλέον, είναι εντολοδόχος project Manager σε Γερμανική Εταιρία για την ανάπτυξη του πρώτου Smart Travel Village στην Ελλάδα.