Φυσικοθεραπεία (Πτυχίο, 4 έτη)

Φυσικοθεραπεία (Πτυχίο, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Φυσικοθεραπείας Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική Μέθοδος Φοίτησης Full-time or Part-time…

Continue ReadingΦυσικοθεραπεία (Πτυχίο, 4 έτη)

Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) (στην Ελληνική)

Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) (στην Ελληνική) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 5 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) / Pharmacy(BPharm 5 years)…

Continue ReadingΦαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) (στην Ελληνική)

Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) (στην Αγγλική)

Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) (στην Αγγλική) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 5 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Φαρμακευτικής (BPharm, 5 years) Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά…

Continue ReadingΦαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) (στην Αγγλική)

Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (Πτυχίο, 4 έτη)

Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (Πτυχίο, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (Πτυχίο,…

Continue ReadingΠολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (Πτυχίο, 4 έτη)

Πληροφορική (Πτυχίο, 4 έτη)

Πληροφορική (Πτυχίο, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πληροφορική, Πτυχίο Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Μέθοδος Φοίτησης Full-time or Part-time…

Continue ReadingΠληροφορική (Πτυχίο, 4 έτη)

Νοσηλευτική (Πτυχίο, 4 έτη) (στην Ελληνική)

Νοσηλευτική (Πτυχίο, 4 έτη) (στην Ελληνική) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Νοσηλευτικής Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική και Ελληνική Μέθοδος…

Continue ReadingΝοσηλευτική (Πτυχίο, 4 έτη) (στην Ελληνική)

Νοσηλευτική (Πτυχίο, 4 έτη) (στην Αγγλική)

Νοσηλευτική (Πτυχίο, 4 έτη) (στην Αγγλική) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Νοσηλευτικής Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική και Ελληνική Μέθοδος…

Continue ReadingΝοσηλευτική (Πτυχίο, 4 έτη) (στην Αγγλική)

Μηχανολογική Μηχανική (Πτυχίο, 4 έτη)

Μηχανολογική Μηχανική (Πτυχίο, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική. Μερικά από τα…

Continue ReadingΜηχανολογική Μηχανική (Πτυχίο, 4 έτη)

Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc, 4 έτη)

Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Μηχανικής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου…

Continue ReadingΜηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc, 4 έτη)

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc, 4 έτη)

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική. Μερικά…

Continue ReadingΜηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc, 4 έτη)