Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επικαιροποίηση των βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, τις οποίες οφείλει να κατέχει ένας εκπαιδευτικός και την ολοκληρωμένη…

Continue Reading Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Με την επιτυχή του ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους σε θέματα φιλοσοφίας και αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και σε θέματα που…

Continue Reading Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring

VOCATIONAL TRAINING PROGRAM IN COUNSELING, CARRER GUIDANCE & MENTORING Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring To πρόγραμμα αποσκοπεί να προετοιμάσει εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση,…

Continue Reading Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Το Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση παρέχει στους συμμετέχοντες ένα ευρύ φάσμα γνώσεων για την ωφέλεια της επαγγελματικής κατάρτισης και…

Continue Reading Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων διαπραγματεύεται θέματα όπως η ενίσχυση της ομάδας σε μία τάξη, η αξιοποίηση της διαπολιτισμικότητας των μαθητών,…

Continue Reading Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση διαπραγματεύεται την έννοια, τα χαρακτηριστικά, τις τεχνικές και τη χρησιμότητα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια…

Continue Reading Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» για Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ Η παρακολούθηση του προγράμματος από το Δημόσιο φορέα (Ε.Ε.Π.) οδηγεί τους υποψηφίους απευθείας σε εξετάσεις για την εκπαιδευτική…

Continue Reading Σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» για Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

VOCATIONAL TRAINING PROGRAM IN ASSESSMENT OF EDUCATIONAL WORK ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αφορά τη συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνονται…

Continue Reading Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Διδακτική & Μεθοδολογία της Πληροφορικής

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός και…

Continue Reading Διδακτική & Μεθοδολογία της Πληροφορικής

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Διδακτικό Αντικείμενο

VOCATIONAL TRAINING PROGRAM IN PEDAGOGY Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο Διδακτικό Αντικείμενο Το «Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο Διδακτικό Αντικείμενο» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια, προκειμένου ο εκπαιδευτικός και ο εκάστοτε…

Continue Reading Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Διδακτικό Αντικείμενο