Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επικαιροποίηση των βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, τις οποίες οφείλει να κατέχει ένας εκπαιδευτικός και την ολοκληρωμένη προετοιμασία…

Continue Reading Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Με την επιτυχή του ολοκλήρωση του Προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας", οι συμμετέχοντες θα έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους σε θέματα φιλοσοφίας και αρχών…

Continue Reading Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & MENTORING ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Το Πρόγραμμα «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring» στοχεύει να προετοιμάσει εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι θα μπορούν να βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους…

Continue Reading Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραμμα "Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση" παρέχει στους συμμετέχοντες ένα ευρύ φάσμα γνώσεων για την ωφέλεια της επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεση της…

Continue Reading Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραμμα "Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διαπραγματεύεται θέματα όπως η ενίσχυση της ομάδας σε μία τάξη, η αξιοποίηση της διαπολιτισμικότητας των μαθητών, η ενίσχυση του…

Continue Reading Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραμμα "Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση" διαπραγματεύεται την έννοια, τα χαρακτηριστικά, τις τεχνικές και τη χρησιμότητα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος 400…

Continue Reading Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» για Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ Η παρακολούθηση του προγράμματος από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Δημόσιος Φορέας) οδηγεί τους υποψηφίους απευθείας σε εξετάσεις…

Continue Reading Σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» για Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αφορά τη συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι που απορρέουν, τόσο από το ιδεώδες…

Continue Reading Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Διδακτική & Μεθοδολογία της Πληροφορικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Το πρόγραμμα "Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής" έχει ως σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο,…

Continue Reading Διδακτική & Μεθοδολογία της Πληροφορικής

Διδακτικό Αντικείμενο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Το Πρόγραμμα "Διδακτικό Αντικείμενο" παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια, προκειμένου ο εκπαιδευτικός και ο εκάστοτε επαγγελματίας να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά τις…

Continue Reading Διδακτικό Αντικείμενο