Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης στην "Εκπαίδευση Ενηλίκων". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος έως 3 μήνεςΟ εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα στο…

Continue ReadingΕκπαίδευση Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης στην "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος έως 3 μήνεςΟ εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει…

Continue ReadingΕκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Συμβουλευτική & Mentoring

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & MENTORING ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Αποκτήστε με ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ και ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Πιστοποίηση στην "Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος έως 3…

Continue ReadingΕπαγγελματικός Προσανατολισμός, Συμβουλευτική & Mentoring

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης στην "Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος έως 3 μήνεςΟ εκπαιδευόμενος μπορεί να…

Continue ReadingΕπαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης στις "Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος έως 3 μήνεςΟ εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το…

Continue ReadingΑρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης στην "Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος έως 3 μήνεςΟ εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το…

Continue ReadingΕξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Πρόγραμμα «Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ» για απόκτηση πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΟΠΠΕΠ» ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ" ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Πιστοποίηση ως "Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος 120 ώρες Μέθοδος Παρακολούθησης 110…

Continue ReadingΠρόγραμμα «Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ» για απόκτηση πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Αποκτήστε με ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ και ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Πιστοποίηση στην "Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος έως 3 μήνεςΟ εκπαιδευόμενος μπορεί να…

Continue ReadingΑξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Διδακτική & Μεθοδολογία της Πληροφορικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης στη "Διδακτική & Μεθοδολογία της Πληροφορικής". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος έως 3 μήνεςΟ εκπαιδευόμενος…

Continue ReadingΔιδακτική & Μεθοδολογία της Πληροφορικής

Διδακτικό Αντικείμενο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Αποκτήστε με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αναγνωρισμένη Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης στο "Διδακτικό Αντικείμενο". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Προγράμματος έως 3 μήνεςΟ εκπαιδευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα στο…

Continue ReadingΔιδακτικό Αντικείμενο