Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 3 εξάμηνα) – Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 Εξάμηνα

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών

Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Επισκόπηση

Περιγραφή Προγράμματος

To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή βάση της επιχειρηματικής παιδείας, προτρέποντας τους να εξελιχτούν σε αποτελεσματικούς διαχειριστές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό, ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο αυτό, γενικό και πρακτικό, παραμένοντας κοντά στις τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν την ικανότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • τον εφοδιασμό των νέων σπουδαστών με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, τις στάσεις και προσεγγίσεις που οδηγούν στις μελλοντικές τους αποφάσεις ως στελέχη επιχειρήσεων.
 • την προώθηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών να χειρίζονται τα προβλήματα του σήμερα καθώς και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.
 • την δυνατότητα από τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους δεξιότητες και γνώσεις σε μια από τις επιλεγόμενες εξειδικεύσεις.
 • την ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης και ωριμότητας των σπουδαστών.
 • την παροχή βοήθειας στους σπουδαστές να αναλύουν, να εξετάζουν, να διερευνούν και να συνθέτουν την νεοαποκτημένη γνώση και ικανότητες τους.
 • τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής διείσδυσης κάθε ερευνητικού θέματος και την εξάντληση των εννοιολογικών ακαδημαϊκών καθώς και πρακτικών συνεπειών.
 • τη διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων και την επίδειξη πνευματικής ανεξαρτησίας.
 • την προσφορά διορατικότητας για τις επαγγελματικές δυνατότητες και για τις σύγχρονες εταιρείες που λειτουργούν στο πλαίσιο του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
 • την παροχή στους συμμετέχοντες σπουδαστές τις αναγκαίες δεξιότητες για να καθοδηγούν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσον και τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις τους.
 • την παροχή διεθνής διοικητικής εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες, επιτρέποντας τους να αναπτυχθούν σε αποτελεσματικούς γενικούς διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • την παροχή στους σπουδαστές μεταπτυχιακό επίπεδο επιχειρηματικής παιδείας, εστιάζοντας τόσο στις θεωρίες όσον και στις έρευνες, από μια ολιστική επιχειρηματική άποψη.
 • την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων δεξιοτήτων, τάσεων και προσέγγισεων σαν οδηγό για τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις.
 • την παροχή στους φοιτητές τη δυνατότητα να χειρίζονται τα προβλήματα του σήμερα που αντιμετωπίζουν οι λειτουργικές επιχειρήσεις του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
 • την έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές προοπτικές.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Θέσεις που κατέχονται από ορισμένους από τους αποφοίτους μας περιλαμβάνουν, Διευθυντής Μάρκετινγκ , Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, Δημοσιονομικού Ελεγκτή κλπ.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Πολλοί από τους αποφοίτους του συμβατικού μας προγράμματος, συνέχισαν με διδακτορικά Πτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Το ΜΒΑ του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ήταν ένα σκαλοπάτι για περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματικές σπουδές. Αναμένουμε παρόμοια αποτελέσματα και για τους εξ-αποστάσεως αποφοίτους μας.

Δείτε/Κατεβάστε το Φυλλάδιο του Προγράμματος

Εισδοχή

Κριτήρια Εισδοχής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

 • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας (ανάλογα με το αν ο φοιτητής θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά)
 • Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν τον υποψήφιο στο εκπαιδευτικό ή/και το επαγγελματικό του περιβάλλον
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Προσωπική Δήλωση για το πώς η φοίτηση και η απόκτηση του ΜΒΑ θα βοηθήσει τον υποψήφιο στην επαγγελματική/ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες, και συμμετοχή στην τάξη.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να:

 • εκτελούν σε βάθος ακαδημαϊκή έρευνα.
 • εφαρμόζουν την αποκτηθέντα γνώση τους με πρακτικό τρόπο, μέσα από την εκπόνηση της διατριβής τους και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις ζωής.
 • επιδεικνύουν ακαδημαϊκή ανεξαρτησία και να συνθέτουν το επιμέρους επαγγελματικό προφίλ τους, όταν ασχολούνται με σημαντικά ζητήματα που αφορούν την καριέρα τους.
 • επιδεικνύουν αποτελεσματικές ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης με αυξημένη πολιτισμική συνείδηση και εκλεπτυσμένη παγκόσμια προοπτική.
 • εφαρμόζουν τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει, λαμβάνοντας μια ενοποιητική άποψη για όλα τα αναλυτικά εργαλεία που βοηθούν στην εκπλήρωση των ανταγωνιστών, την πρόβλεψη ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και ανάλυση του πώς οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πάροδο του χρόνου.
 • σχεδιάζουν και να διοικούν αποτελεσματικούς οργανισμούς και να τους βοηθούν να επιτυγχάνουν ανώτερη απόδοση.
 • διαχειρίζονται κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού τους, παρακινώντας τους να εργάζονται προς την επίτευξη του οράματος του οργανισμού τους.
 • αξιολογούν την ανταγωνιστική θέση του οργανισμού τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές και μάρκετινγκ αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής τους θέσης.
 • χρησιμοποιούν τις πολύπλοκες διαδικασίες που υπογραμμίζουν την ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων καθώς και τη δημιουργία και παροχή υπηρεσιών.
 • εφαρμόζουν μια ισορροπία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της επιχειρησιακής πραγματικότητας.
 • Αξιολογούν σύνθετες επενδύσεις, να θέτουν και να εκτελούν οικονομικές πολιτικές μέσα στον οργανισμό και να ενισχύουν τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης τους.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 0

Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-510DGΟικονομικά0
MBAN-520DGΛογιστική0
MBAN-530DGΣτατιστική και Έρευνα0

Section: B – Κύρια Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 52.5  Max. ECTS Credits: 52.5

Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-603DGΜέθοδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων7.5
MBAN-609DGΟργάνωση και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων7.5
MBAN-611DGΟικονομική των Επιχειρήσεων7.5
MBAN-612DGΧρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική7.5
MBAN-622DGΧρηματοοικονομική Διοίκηση7.5
MBAN-667DGΣτρατηγικό Μάρκετινγκ7.5
MBAN-685DGΕταιρική Στρατηγική7.5

Section: C – Μαθήματα Επιλογής
Min. ECTS Credits: 22.5  Max. ECTS Credits: 22.5
Notes: Ο φοιτητής επιλέγει 3 από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής.

Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-701DGΟργανωσιακή Συμπεριφορά7.5
MBAN-703DGΕπιχειρηματική Ηθική7.5
MBAN-705DGΔιαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών7.5
MBAN-706DGΔιαχείρηση της Εταιρικής Αλλαγής7.5
MBAN-707DGΕπιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις7.5
MBAN-708DGΔιαχείρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας7.5
MBAN-711DGΜάρκετινγκ Σχέσεων7.5
MBAN-713DGΣυμπεριφορά Καταναλωτών7.5
MBAN-716DGΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών7.5
MBAN-717DGΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη7.5
MBAN-718DGΜάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών7.5
MBAN-719DGΔιεθνές Μάρκετινγκ7.5
MBAN-721DGΑνάλυση Χαρτοφυλακίου7.5
MBAN-722DGΧρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα7.5
MBAN-723DGΔιαχείρηση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων7.5
MBAN-724DGΠαγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές7.5
MBAN-726DGΔιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης7.5
MBAN-728DGΑνώτερη Εταιρική Χρηματοδότηση7.5
MBAN-730DGΗλεκτρονικές Επιχειρήσεις7.5
MBAN-733DGΣχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων7.5
MBAN-735DGΕπικοινωνίες Επιχειρηματικών Δεδομένων και Ασφάλεια7.5
MBAN-737DGΔιαχείρηση Γνώσης7.5
MBAN-738DGΔιαχείριση Έργων Πληροφορικής7.5
MBAN-739DGΕπιχειρηματική Ευφυία7.5
MBAN-741DGΑνθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Ανάπτυξη7.5
MBAN-742DGΔιαχείρηση Αποδοτικότητας7.5
MBAN-743DGΣτελέχωση Εργαζομένων7.5
MBAN-744DGΗγεσία και Καινοτομία7.5
MBAN-746DGΔιαχείριση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς7.5
MBAN-747DGΕργασιακές Σχέσεις7.5
MBAN-771DGΔιαχείρηση Επιχειρησιακών Έργων7.5
MBAN-772DGΟικονομική και Λογιστική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου7.5
MBAN-773DGΑσφάλεια, Υγεία και Διαχείρηση Κινδύνου7.5
MBAN-775DGΒιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου7.5
MBAN-776DGΕνεργειακή Πολιτική και Διαχείριση7.5
MBAN-777DGΕνέργεια και Γεωπολιτική7.5
MBAN-781DGΕπιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις7.5
MBAN-782DGΔιαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας7.5
MBAN-783DGΚοινωνική Επιχειρηματικότητα7.5
MBAN-784DGΔημιουργικότητα και Καινοτομία7.5
MBAN-785DGΔιαχείριση Επιχειρησιακής Αλλαγής7.5
MBAN-787DGΔιαχείριση Οικογενειακών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων7.5
MBAN-791DGΝομικές και Τεχνικές Πτυχές του Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-792DGΣχεδιασμός και Ρυθμιστικές Πτυχές του Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-793DGΑξιολόγηση του Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-794DGΑνάπτυξη και Διαχείριση του Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-795DGΧρηματοδότηση και Επένδυση στο Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-796DGΔιαχείριση Διεθνούς Τομέα Ακινήτων7.5
MBAN-801DGΓεωργική Πολιτική7.5
MBAN-802DGΚοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση και Ασφάλιση7.5
MBAN-803DGΜάρκετιγκ Γεωργικών Προιόντων και Τροφίμων7.5
MBAN-804DGΠεριβαλλοντική Ασφάλεια και Φυσικοί Πόροι7.5
MBAN-805DGΟικονομική της Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προιόντων7.5
MBAN-806DGΓεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία7.5

Section: D – Μαθήματα Εμβάθυνσης
Min. ECTS Credits: 15  Max. ECTS Credits: 15
Notes: Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να συμπληρώσουν τα μαθήματα MBAN-670DG και MBAN-736DG ή να συμπληρώσουν το MBAN-895AG και το MBAN-895BG.

Course IDCourse TitleECTS Credits
MBAN-670DGΔιοίκηση Παραγωγής και Έλεγχος Ποιότητας7.5
MBAN-736DGΠληροφοριακά Συστήματα για την Υποστήριξη Διαδικασιών στις Επιχειρήσεις7.5
MBAN-895AGΠτυχιακή Ι7.5
MBAN-895BGΠτυχιακή ΙI7.5