Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

4 έτη

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών

Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)

Τίτλος Σπουδών

Bachelor of Business Administration

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

Μέθοδος Φοίτησης

Full-time or Part-time

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

240
Επισκόπηση

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος αυτού του πτυχίου είναι να παρουσιάσει μια ισορροπημένη εικόνα του κόσμου των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει μια κρίσιμη μελέτη όχι μόνο των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών των διευθυντικών λειτουργιών στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, αλλά και της ολοκλήρωσης και της σύνθεσης αυτών των λειτουργιών εντός των πολύπλοκων περιβαλλοντικών ρυθμίσεων που διαχειρίζονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές ανάγκες και συμφέροντα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πτυχίου, οι μαθητές εκπαιδεύονται να σκέφτονται αποτελεσματικά για την επιχείρηση ως σύνολο και να εκτιμήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων λειτουργιών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει ως στόχο να:

 1. Να παρέχει φοιτητές με γνώση των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της λειτουργίας των διαφόρων τύπων των επιχειρηματικών οργανώσεων.
 2. Να παρακινήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον σύγχρονο κόσμο.
 3. Να παρακινήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη συνειδητοποίηση της αλλαγής και την ολοκληρωμένη φύση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την ικανότητα για να εξερευνήσουν και να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματα.
 4. Να αναπτύξει στους μαθητές την ικανότητα της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία και τις δεξιότητες για την εξασφάλιση μιας θέσης τόσο στον κερδοσκοπικό όσο και στο μη κερδοσκοπικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου, οι απόφοιτοι μπορούν είτε να συνεχίσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές. Θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για θέσεις στους τομείς της διοίκησης, της λογιστικής, του μάρκετινγκ, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Βασισμένοι στο ύφος της παράδοσης και της αξιολόγησης της ύλης που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο να μπορούν να εργοδοτηθούν πιο εύκολα σε σύγκριση με τους φοιτητές άλλων προγραμμάτων των επιχειρήσεων.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές)

Εισδοχή
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες, και συμμετοχή στην τάξη.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 1. Επιδείξουν τη γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την ικανότητα να αξιολογήσουν την ελκυστικότητα της βιομηχανίας, να εντοπίζουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον.
 2. Επιλέγουν και εφαρμόζουν κατάλληλη ποσοτικές ή ποιοτικές μεθοδολογίες για την ανάλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών και αναλυτικών εργαλείων απαραίτητα για την υποστήριξη των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των οργανώσεων.
 3. Αναπτύξουν ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες προς την επικοινωνιακή οπτική, εμπνέοντας τους εργαζόμενους και την προωθώντας την καινοτομία και την αλλαγή.
 4. Εντοπίζουν και αξιολογούν ηθικά ζητήματα και να μεταδίδουν εύλογες λύσεις για πραγματικές καταστάσεις.
 5. Αποδεικνύουν την ικανότητά τους στο να μεταδίδουν εύλογες λύσεις για πραγματικές καταστάσεις.
 6. Αναπτύξουν την κατανόηση της επιστήμης της διοίκησης, με έμφαση στις ιστορικές, πολιτικές, τον πολιτισμικές και θεσμικές δυνάμεις που μοιράζονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
 7. Αποκτήσουν μια συστηματική κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση και τα εννοιολογικά εργαλεία για την ανάλυση και αξιολόγηση των θεμάτων διοίκησης.
 8. Αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων.
Δομή Προγράμματος
Section: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα Προγράμματος
Min. ECTS Credits: 156  Max. ECTS Credits: 156
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
ACCT-110DGΛογιστική Ι6
ACCT-111DGΛογιστική ΙΙ6
ACCT-211DGΔιοικητική Λογιστική6
ACCT-231DGΠληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής6
BADM-121DGΕπιχειρησιακή Ηθική6
BADM-230DGΔίκαιο των Επιχειρήσεων6
BADM-231DGΕπιχειρησιακή Επικοινωνία6
BADM-234DGΟργανωσιακή Συμπεριφορά6
BADM-250DGΔιεθνείς Επιχειρήσεις6
BADM-431DGΜεθοδολογία Έρευνας6
BADM-475DGΣτρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων6
BADM-493DGΔιπλωματική Εργασία6
ECON-261DGΜικροοικονομική6
ECON-262DGΜακροοικονομική6
ENGL-100DGΒασικές Δεξιότητες Γραφής στην Αγγλική6
FIN-266DGΕισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά6
FIN-366DGΧρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων6
FIN-411DGΧρηματοοικονομική Διοίκηση6
FIN-430DGΔιεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση6
FIN-441DGΧρηματοοικονομική Ανάλυση6
IMGT-486DGΠοσοτικές Μέθοδοι6
IMGT-488DGΕπιχειρησιακή Διοίκηση6
IMGT-490DGΑναλυτική Λήψη Αποφάσεων6
MGT-281DGΕισαγωγή στη Διοίκηση6
MGT-482DGΔιοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού6
MKTG-291DGΜάρκετινγκ6
 
Section: B – Μαθήματα Μάρκετινγκ
Min. ECTS Credits: 24  Max. ECTS Credits: 24
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
MKTG-310DGΟλοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ6
MKTG-330DGΜάρκετινγκ και Κοινωνική Ευθύνη6
MKTG-493DGΣτρατηγική Μάρκετινγκ6
MKTG-496DGΣυμπεριφορά Καταναλωτή6
 
Section: C – Μαθήματα Μαθηματικών
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 18
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
MATH-108DGΜαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός6
MATH-221DGΣτατιστική Ι6
MATH-321DGΣτατιστική ΙΙ6
 
Section: D – Μαθήματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστήμων
Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 12
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
PSY-110DGΓενική Ψυχολογία I6
SOC-101DGΑρχές Κοινωνιολογίας6
 
Section: E – Μαθήματα Computers
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
MIS-151DGΕφαρμογές Λογισμικού Επιχειρήσεων6
MIS-215DGΔιαχείρηση Έργων6
MIS-220DGΤεχνολογίες Κοινωνικών Δικτύων6
MIS-351DGΈννοιες Συστημάτων Πληροφορικής6
MIS-390DGΗλεκτρονικό Επιχειρείν6

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*