Θετική Ψυχολογία

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν το πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αυτό και να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν την έρευνα στο πεδίο ή να ασχοληθούν με παρεμβάσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό, διαπροσωπικό ή ομαδικό επίπεδο.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τεκμηριωμένη γνώση για τις σημαντικότερες έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας. Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην εξοικείωση με τη θεωρία, την έρευνα και τις εφαρμογές στο πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας
 • Στη σύνδεση της θεωρίας και της έρευνας με την πράξη για την προαγωγή του ευ ζην, της ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας των ατόμων, των ομάδων και των οργανισμών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοήσει τις διαφορετικές έννοιες και τα θεωρητικά μοντέλα της Θετικής Ψυχολογίας και τη συμβολή τους στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 2. Κατανοήσει μια σειρά από επίκαιρα στη διεθνή βιβλιογραφία θέματα Θετικής Ψυχολογίας και τη συμβολή τους στη βίωση θετικών συναισθημάτων και σχέσεων.
 3. Εφαρμόζει στην πράξη ερευνητικά τεκμηριωμένες πρακτικές, ώστε να συμβάλλει στη    διαμόρφωση ενός ευνοϊκού προσωπικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης.
 1. Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία 1
 2. Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία 2
 3. Αξίες και δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα
 4. Ευτυχία και ευ ζην
 5. Θετικές Σχέσεις
 6. Ψυχική ανθεκτικότητα
 7. Αυτοσυμπόνια
 8. Το απολαμβάνειν
 9. Το νόημα ζωής

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.

Συμπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 10 Μαΐου 2021
Εγγραφές: έως 5 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €390.00