Κατάρτιση στον Συναισθηματικό Γραμματισμό

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, εκπαιδευτές δια βίου εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στo επιστημονικό πεδίο του Συναισθηματικού Γραμματισμού.

Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), φοιτητών και άλλων επιστημόνων στo επιστημονικό πεδίο του Συναισθηματικού Γραμματισμού και τον εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια ψυχοσυναισθηματικά ζητήματα των ιδίων και των άλλων.

Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη νέων τρόπων δημιουργικής επίλυσης των προβλημάτων, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας μέσω της εισαγωγής της σχεδιαστικής λογικής στην εκπαίδευση. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες: διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, θεωρητικής εμβάθυνσης, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών, παιδιών , ενηλίκων, εκπαιδευτικών, γονέων, ιδιωτών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοήσουν την έννοια του Συναισθηματικού Γραμματισμού
 2. γνωρίζουν και να διατυπώνουν τεχνικές και στρατηγικά εργαλεία κατανόησης και διαχείρισης του συναισθηματικού κόσμου του ανθρώπου.
 3. γνωρίζουν και να καταγράφουν τη συμβολή των βιωματικών τεχνικών και ενεργητικής ακρόασης στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.
 4. αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα όρια της συμβολής της συναισθηματικής παιδείας στην ψυχοσυναισθηματική πρόοδο των παιδιών και την ψυχική τους υγεία.
 5. κατανοήσουν τη νοοτροπία και τη διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης για τη δημιουργία νέων ιδεών και εναλλακτικών λύσεων.
 6. οργανώνουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης και αξιοποίησης του επιστημονικού πλαισίου του συναισθηματικού γραμματισμού στην καθημερινότητά τους.
 7. συντάσσουν σχέδια συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών – γονέων που στηρίζονται στην ψυχοεκπαίδευση.
 8. αξιοποιούν παιδαγωγικά προγράμματα που εντάσσονται στο φάσμα της Συναισθηματικής αγωγής.
 9. εφαρμόζουν νέους τρόπους για τη δημιουργική επίλυση των προβλημάτων, να δουλεύουν σε διεπιστημονικές ομάδες, να παράγουν νέες ιδέες, βασιζόμενοι/ες στη σχεδιαστική λογική.
 10. αξιοποιούν νέες στρατηγικές, όπως η σχεδιαστική σκέψη, για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης, την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, την προώθηση της καινοτομίας και το σχεδιασμό της αλλαγής.
 11. επαναπροσδιορίζουν την εκτίμηση στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με την έκφραση των συναισθημάτων των άλλων.
 12. προωθούν δημοκρατικότερες και ισόρροπες διαδικασίες εξατομικευμένης παρέμβασης σε παιδιά, μαθητές, ενήλικες και ομάδες.
 13. διαμορφώσουν κουλτούρα αποδοχής, κατανόησης, αναγνώρισης των συναισθημάτων των ιδίων και των άλλων.
 1. Εισαγωγή στο Συναισθηματικό Γραμματισμό
 2. Κατανόηση Συναισθημάτων
 3. Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
 4. Συναισθηματικά προβλήματα
 5. Η ηθική διάσταση της Συναισθηματικής Παιδείας
 6. Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της μάθησης
 7. Ανάπτυξη Συναισθηματικής Παιδείας στο σχολικό σύστημα
 8. Η Σχεδιαστική Σκέψη στην Εκπαίδευση (Design Thinking Education)
 9. Ο Συναισθηματικός γραμματισμός στο οικογενειακό περιβάλλον

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.

Συμπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 10 Μαΐου 2021
Εγγραφές: έως 5 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €390.00