Έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο γύρω από το αντικείμενο κατάρτισης, σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της κοινωνιολογίας του φύλου. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τους ορισμούς και τους παράγοντες διαμόρφωσης της έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας. Έμφαση δίνεται στις θεωρίες του φύλου και της σεξουαλικότητας και στην ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου, στο πλαίσιο του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται τομείς, όπως δημόσια υγεία, εγκληματικότητα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤ+ άτομα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοεί τις έννοιες που αφορούν την έμφυλη ταυτότητα του ατόμου.
 2. αναγνωρίζει τις βασικές συναισθηματικές τους διαταραχές και να γνωρίζει την ενδεικνυόμενη διαχείριση και αντιμετώπισή τους.
 3. κατανοεί τον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στην ενίσχυση της ταυτότητας φύλου και της σεξουαλικής ταυτότητας του παιδιού.
 4. είναι σε θέση να αναγνωρίσει αποκλίνουσες συμπεριφορές και να συμβάλει ουσιαστικά στη διαχείριση προβλημάτων που επιφέρουν.
 5. γνωρίζει τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της κοινωνιολογίας του φύλου.
 6. εφαρμόσει βασικές δεξιότητες διαχείρισης ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών και εφήβων στο οικογενειακό, σχολικό ή/και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
 1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 2. Παράγοντες διαμόρφωσης της έμφυλης και της σεξουαλικής ταυτότητας
 3. Αναγνώριση και διαχείριση της έκφρασης φύλου (coming out)
 4. ΛΟΑΤ+ και υγεία
 5. Έμφυλη βία
 6. Ρητορική μίσους
 7. Ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός στο σχολείο και ΛΟΑΤ+ μαθητές
 8. Ομοφοβικός ηλεκτρονικός εκφοβισμός και ΛΟΑΤ+ άτομα
 9. Δεξιότητες διαχείρισης περιστατικών ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.

Συμπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 10 Μαΐου 2021
Εγγραφές: έως 5 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €390.00