Μάρκετινγκ (Πτυχίο, 4 έτη)

Μάρκετινγκ (Πτυχίο, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Μαρκετινγκ Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Μέθοδος Φοίτησης Full-time or Part-time…

Continue ReadingΜάρκετινγκ (Πτυχίο, 4 έτη)

Λογιστική (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως

Λογιστική (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Λογιστικής Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Μέθοδος Φοίτησης…

Continue ReadingΛογιστική (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως

Λογιστική (Πτυχίο, 4 Έτη)

Λογιστική (Πτυχίο, 4 Έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Λογιστικής Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Μέθοδος Φοίτησης Full-time or Part-time…

Continue ReadingΛογιστική (Πτυχίο, 4 Έτη)

Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc, 4 έτη)

Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο στη Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική…

Continue ReadingΔιοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (BΒΑ, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (BΒΑ, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Μέθοδος Φοίτησης…

Continue ReadingΔιοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (BΒΑ, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πληροφοριακά Συστήματα και Κοινωνικά Δίκτυα (BΒΑ, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πληροφοριακά Συστήματα και Κοινωνικά Δίκτυα (BΒΑ, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Γλώσσα…

Continue ReadingΔιοίκηση Επιχειρήσεων: Πληροφοριακά Συστήματα και Κοινωνικά Δίκτυα (BΒΑ, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (BΒΑ, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (BΒΑ, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική…

Continue ReadingΔιοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (BΒΑ, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επικοινωνίες Μάρκετινγκ (BΒΑ, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επικοινωνίες Μάρκετινγκ (BΒΑ, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Μέθοδος…

Continue ReadingΔιοίκηση Επιχειρήσεων: Επικοινωνίες Μάρκετινγκ (BΒΑ, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (BΒΑ, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (BΒΑ, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική…

Continue ReadingΔιοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (BΒΑ, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (Πτυχίο, 4 έτη)

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (Πτυχίο, 4 έτη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διάρκεια Σπουδών 4 έτη Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών) Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική Μέθοδος Φοίτησης…

Continue ReadingΔιοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (Πτυχίο, 4 έτη)