Σχετικά με εμάς

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση” αποτελεί το πιο σύγχρονο και καινοτόμο εκπαιδευτήριο της Νάουσας.

Από το 1984, το Κέντρο μας εκπαιδεύει μαθητές & ενήλικες στις Ξένες Γλώσσες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της των “Δεξιοτήτων του Αύριο”.
 
Με υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικό προσωπικό, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση” αποτελεί πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Αριθμός Αδείας ΕΟΠΠΕΠ Κ.Ξ.Γ.: 2308176
Αριθμός Αδείας ΕΟΠΠΕΠ Κ.Δ.Β.Μ.1: 2101537