Πληροφορική

Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κέντρου εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση”. Το διαδραστικό περιβάλλον μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, συνθέτουν ένα μοναδικό και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης για όλες τις ηλικίες.