Πληροφορική Ενηλίκων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3 ενότητες

Word, Excel, Internet
Βασικό
 • Διάρκεια: 1,5 μήνα
 • Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
 • Κατάλληλο για διαγωνισμούς Δημοσίου

6 ενότητες

Word, Excel, Internet, Windows, Powerpoint, Access​
Βασικό+ Full Pack
 • Διάρκεια: 2,5 μήνες
 • Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
 • Ιδανικό για διαγωνισμούς Δημοσίου
 • Bonus: Πλεονέκτημα για Ιδιωτικό Τομέα
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ

5 ενότητες

Word, Excel, Internet, Powerpoint, Access​
Proficiency
 • Διάρκεια: 5 μήνες
 • Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
 • Κατάλληλο για διαγωνισμούς Δημοσίου
 • Επαγγελματική Εξειδίκευση στο MS Office

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Έναρξη μαθημάτων: Όποτε εσείς το επιθυμείτε. Το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα έναρξης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Διάρκεια μαθημάτων: 1,5 έως 5 μήνες (αναλόγως του προγράμματος)
 • Μέθοδος παρακολούθησης: Με φυσική παρουσία στο κέντρο μας ή εξ’ αποστάσεως από το χώρο σας.
 • Τρόπος υλοποίησης μαθημάτων: Ατομικά μαθήματα σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης. Μέσω της πλατφόρμας παρακολουθείτε σύντομα βίντεο θεωρίας, στα οποία μπορείτε να εξασκηθείτε μέσω των ασκήσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε ενότητα και βαθμολογούνται αυτόματα ώστε να βλέπετε την πρόοδό σας.
 • Ωράριο μαθημάτων: Χωρίς περιορισμό. Το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων σε οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και για όση ώρα εσείς επιθυμείτε.
 • Ταχύτητα προγράμματος: Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε το πρόγραμμα με κανονικό ρυθμό ή σε ταχύρυθμο.
 • Ρυθμός εκμάθησης: Αναλόγως της επιλογής σας (κανονικό/ταχύρυθμο), σας παρέχουμε προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του προγράμματος, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τον ρυθμό εκμάθησης σας.
 • Εξετάσεις: Κάθε μήνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο κέντρο μας, το οποίο είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.