VOCATIONAL TRAINING PROGRAM IN TEACHING GREEK AS A SECOND OR FOREIGN LANGUAGE

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ Ή ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση των πιο σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας, από άτομα με διαφορετικές καταβολές, που έχουν διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, που έχουν ατομικούς ρυθμούς μάθησης, διαφορετικές δεξιότητες ή διαφορετικές πολιτισμικές διαφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κτλ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάρκεια Προγράμματος

400 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

Οδηγός Προγράμματος

Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ

Δίδακτρα

190€

Πιστοποίηση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Αναγνώριση

ΝΑΙ
μέσω Μονάδων ECVET

Μοριοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΗ
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

10 Μαρτίου 2021
10 Μαρτίου 2021

20 Μαρτίου 2021
20 Μαρτίου 2021

Για το επόμενο πρόγραμμα απομένουν:

Μέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, ΙΕΚ: Προσχολικής αγωγής, δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης).
 • Σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • Σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
 • Σε Έλληνες εκπαιδευτικούς που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και διδάσκουν εκεί την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη.
 • Σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς του εξωτερικού που αποφοίτησαν από ελληνικά πανεπιστήμια ή τμήματα ελληνικών σπουδών του εξωτερικού και διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη.
 • Σε διερμηνείς.
 • Σε απόφοιτους Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΑΤΕΙ της Ελλάδας.
 • Σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με στόχο τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

 1. Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τη «Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας», π.χ. E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (άρθρα δημοσιευμένα σε έγκριτα περιοδικά, ΦΕΚ, νομοθεσίες, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων), βιβλιογραφία-δικτυογραφία.
 2. Συνεχή διαδικτυακή και επιστημονική ανατροφοδότηση.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), Χειμερινού Εξαμήνου 2019β & Εαρινού Εξαμήνου 2020α» με Αρ. Πρωτ.: 6331/380/02-08-2019, σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες).
 2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016), σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα Διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (π.χ. σε Φιλολόγους).
 3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με Αρ. Πρωτ. 660/2/3463/30-01-2014, στην ειδικότητα των καθηγητών της Ελληνικής Γλώσσας (ΠΕ:02).
 4. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1 μόριο σύμφωνα με την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων».
 5. Το σεμινάριο παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δήμους και υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Προσφυγικών ροών σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 6/2016 με Αρ.Πρωτ.:50988/23.06.2016.
 6. Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς κ.ά. που θέλουν να δουλέψουν σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.
 7. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:

 1. Να έχουν αποκτήσει γνώση των σύγχρονων μεθόδων διδακτικής.
 2. Να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς που να εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία και τους στόχους της Διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
 3. Να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
 4. Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας σε Δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.
 5. Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με τη βεβαίωση παρακολούθησης και την πιστοποίηση, Vocational training in Teaching Greek as a second or a Foreign Language.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1: Διδακτικές Εφαρμογές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης

Ενότητα 2: Γλωσσολογικές θεωρίες και εφαρμογές τους στη Διδακτική της Γλώσσας

Ενότητα 3: Ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας

Ενότητα 4: Γλώσσα-κοινωνία-επικοινωνία

Ενότητα 5: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία γλώσσας

Ενότητα 6: Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού Μιλώ και γράφω Ελληνικά

Ενότητα 7: Εκπαιδευτική και Διαπολιτισμική Επάρκεια

Ενότητα 8: Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών»

Ενότητα 9: Γλωσσική Διδασκαλία και Τ.Π.Ε.

Ενότητα 10: Διγλωσσία και μάθηση

Ενότητα 11: Διδασκαλία γλώσσας μέσω παραμυθιού

Ενότητα 12: Η διδακτική της γλώσσας ως επιστημονικός κλάδος της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας

Ενότητα 13: Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων

Ενότητα 14: Διαπιστωτικά κριτήρια ελληνομάθειας

Ενότητα 15: Διδακτικά σενάρια

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΩΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Συστηματική Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κάτοχος Πτυχίου Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille

Μέλος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πα.Δ.Α., στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών/ΕΛΚΕ, στο Μητρώο Εκπαιδευτών της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης, στο Μητρώο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο Μητρώο Εκπαιδευτών – Επιμορφωτών του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), στο Μητρώο των εξωτερικών συνεργατών της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., στο μητρώο επιμορφωτών των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου», στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.), στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) και στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ).

Επαγγελματική εμπειρία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ρομά, αλλά και σε διάφορα επιμορφωτικά ή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Δημοσιεύσεις:

Κωφίδου, Χ. (2020). Μαθησιακές δυσκολίες: Ορισμοί, κατηγορίες, αίτια, χαρακτηριστικά και στρατηγικές παρέμβασης. Νέος Παιδαγωγός, 18.

Κωφίδου, Χ. (2020). Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Νέος Παιδαγωγός, 18.

Κωφίδου, Χ. (2019). Η κατανόηση και διαχείριση των καταστροφών από παιδιά με αναπηρία όρασης (Μεταπτυχιακή διατριβή). Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.

Κωφίδου, Χ. (2019). Οι δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με αναπηρία. Νέος Παιδαγωγός, 15, 304-314.

Κωφίδου, Χ. (2019). Συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Νέος Παιδαγωγός, 15, 338-346.

Nikolaraizi, M., & Kofidou, Ch. (2019, September 26-28). Self-advocating in higher education: Issues of participation and access for students who are deaf or hard of hearing. Proceedings of the 25th Féderation Européenne des Associations de Professeurs de Déficients Auditifs (FEAPDA) Congress on Preparing Deaf Learners for Life and Independence, 26-28 September, 2019, Skopje.

Nikolaraizi, M., Kofidou, Ch., & Hyde, M. (2019). The role of self-advocacy in academic access for students who are deaf or hard of hearing in higher education: Insights from educators across world. In S. Halder, V. Argyropoulos (Eds), Inclusion, equity and access for individuals with disabilities (pp. 383­–408). Singapore: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5962-0_19

Κωφίδου, Χ. (2018, Μάιος). Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Πόστερ που παρουσιάστηκε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών, Αθήνα.

Κωφίδου, Χ. (2018, Απρίλιος). Θεωρητικές αρχές Διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Πόστερ που παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την Καινοτομία, την Τέχνη, τη Δημιουργικότητα, Αθήνα.

Κωφίδου, Χ. (2017). Η ενιαία εκπαίδευση ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκπαιδευτική Επικαιρότητα, 2(3), 24-29. Διαθέσιμο στο http://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2017/04/kofidou_.pdf

Κωφίδου, Χ. (2015). Απόψεις κωφών και βαρήκοων φοιτητών σχετικά με την ένταξή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μεταπτυχιακή διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Kofidou, Ch., & Mantzikos, C. N. (2017). Teachers’ and students' attitudes and perceptions towards people with disabilities: A review of the literature. Εκπαιδευτική Επικαιρότητα, 2(3), 3-23. Διαθέσιμο στο http://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2016/04/kofidou_Mantzikos_.pdf

Kofidou, Ch., Mantzikos, C. N., Chatzitheodorou, G., Kyparissos, N., & Karali, A. (2017). Teachers’ perceptions and attitudes on the inclusive education of students with Autism Spectrum Disorders (ASD): A literature review. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 3, 35-68. https://doi.org/10.12681/dial.11965

Nikolaraizi, M., Argyropoulos, V., & Kofidou, C. (2016, June 28-30). Disaster education and people with sensory disabilities. Proceedings of the 1st International Conference on Natural hazards & infrastructure (ICONHIC), 28-30 June, 2016, Chania, Greece.

Κωφίδου, Χ., & Μαντζίκος, Ν. Κ. (2016). Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών προς τα άτομα με αναπηρία: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Εκπαιδευτική Επικαιρότητα, 2(2), 4-25. Διαθέσιμο στο http://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2016/06/TOMOSB_TEYXOS2_Kofidou_Mantzikos.pdf

Κωφίδου Χ. (2015, Σεπτ.). Η σημασία του έρωτα στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. Φιλόλογος, 161, 381-392.

Κωφίδου Χ. (2012, Νοέμβριος 20). The aesthetics of mimesis - Ancient texts and modern problems [Μελέτη, Stephen Halliwell (Συγγρ.), σσ. 48-61]. Διαθέσιμο στο http://www.diapolitismos.net/epilogi/viewkeimeno.php?id_atomo=708&id_keimeno=976

Κωφίδου Χ. (2012, Νοέμβριος 20). Ο προορισμός του ανθρώπου [Μελέτη], στο Πρώτο βιβλίο – Αμφιβολία (Fichte, Johann Gottlieb, Συγγρ.). Διαθέσιμο στο http://www.diapolitismos.net/epilogi/viewkeimeno.php?id_atomo=708&id_keimeno=977