Μοριοδοτούμενα Προγράμματα

Σε αποκλειστική συνεργασία με το Κε.Δι.Βι.Μ. του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου-Τσίτση” προσφέρει τα παρακάτω Ετήσια μοριοδοτούμενα προγράμματα:

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Μουσική & Τέχνη
Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή/και Εκπαιδευτικές ανάγκες
Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Μαθητών με Αναπηρία