Και πάλι εδώ! #Meeting Εκπαιδευτικών

Όπως κάθε μήνα, έτσι και τον Οκτώβριο η ομάδα συγκεντρώθηκε για την καθιερωμένη αξιολόγηση της πορείας του κάθε μαθητή, όπου όλοι προσφέρουν τις ιδέες τους συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.