Επαγγελματική Κατάρτιση

Ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση” προσφέρει αναγνωρισμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης & ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση σε δυναμικούς κλάδους της αγοράς ή/και να εξελίξουν τις γνώσεις τους γύρω από το αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους.

Τα προγράμματα υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως και οδηγούν σε εξετάσεις πιστοποίησης (προαιρετικά ή υποχρεωτικά αναλόγως του προγράμματος) για την απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (Certificate ή Diploma). Οι εξετάσεις γίνονται εξ’ αποστάσεως μέσω ειδικού εξεταστικού συστήματος.

Τα προγράμματα, εκτός της πιστοποίησης, σας παρέχουν βεβαίωση παρακολούθησης για επίσημη μοριοδότηση. Επίσης, κάθε επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος συνοδεύεται από συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass με απόδοση μονάδων ECVET.

Κατηγορίες

Δηλώστε συμμετοχή τώρα!

ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος