ΔΩΡΕΑΝ Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση”, σε συνεργασία με αναγνωρισμένο φορέα κατάρτισης, ανακοινώνει ΔΩΡΕΑΝ Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης.

Τα Προγράμματα απευθύνονται σε:

  • Εργαζόμενους
  • Σπουδαστές/Φοιτητές
  • Αυτοαπασχολούμενους/Ελ. επαγγελματίες
  • Εκπαιδευτικούς
  • Ανέργους

Όλα τα Προγράμματα υλοποιούνται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μεσω τηλεκατάρτισης (e-learning) και η παρακολούθηση τους παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στους καταρτιζόμενους που θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό (Certificate/Diploma). Όλες οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως.

Επίσης, όλα τα Προγράμματα παρέχουν βεβαίωση παρακολούθησης ΚΔΒΜ για μοριοδότηση σε διαγωνισμούς Δημοσίου, ενώ σε κάθε επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος (μαθήματα + πιστοποίηση) απονέμεται συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass με απόδοση μονάδων ECVET.

*Ορισμένα προγράμματα περιλαμβάνουν δίδακτρα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οικονομία και Διοίκηση

Ψηφιακές Δεξιότητες

Τουρισμός-Εστίαση-Ψυχαγωγία

Παιδαγωγικά

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ομορφιά

Δηλώστε συμμετοχή τώρα!

ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας.