Επιδοτούμενα ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση” σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ΔΩΡΕΑΝ επιδοτούμενα σεμινάρια μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση σε δυναμικούς κλάδους της αγοράς ή/και να εξελίξουν τις γνώσεις τους γύρω από το αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως μεσω τηλεκατάρτισης και οδηγούν σε εξετάσεις πιστοποίησης (προαιρετικά ή υποχρεωτικά, αναλόγως του σεμιναρίου) για την απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (Certificate/Diploma) μέσω εξ’ αποστάσεως εξετάσεων.

Επίσης, τα σεμινάρια (εκτός της πιστοποίησης) σας παρέχουν βεβαίωση παρακολούθησης ΚΔΒΜ για μοριοδότηση σε διαγωνισμούς Δημοσίου, ενώ κάθε επιτυχής ολοκλήρωση σεμιναρίου (μαθήματα + πιστοποίηση) συνοδεύεται από συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass με απόδοση μονάδων ECVET.

Διαθέσιμα προγράμματα ανά Κατηγορία

Οικονομία και Διοίκηση

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τουρισμός-Εστίαση-Ψυχαγωγία

Παιδαγωγικά

Ατομικές Δεξιότητες

Δηλώστε συμμετοχή τώρα!

ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος