Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

*Ειδικής Αγωγής

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06.09.2016), με την υπουργική απόφαση 61048/Ε2/2017 (ΦΕΚ 1239 Β/10.04.2017), με τον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/ 30.5.2017), με την υπουργική απόφαση 48190/Ε1/2019 (ΦΕΚ 1088 Β/02.04.2019) και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αρίθμ. 3ΕΑ/2019.

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Όσον αφορά τη μοριοδότηση, τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάζουν την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη χρονική στιγμή που θα χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 480 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 26 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • 454 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την εκπόνηση 4 βιβλιογραφικών και 1 ερευνητικής εργασίας, που θα ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η ερευνητική εργασία θα έχει και τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης, η οποία θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη κάποιου διδάσκοντα.
Το Πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτοθι θεματικών ενοτήτων:
 1. Εκπαίδευση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία
 2. Γραφή και ανάγνωση της Braille
 3. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 4. Εξειδικευμένες τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθηματικών γνώσεων σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 5. Εκπαιδευτικές ανάγκες χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών: εμπλουτισμός προγραμμάτων και εξατομίκευση διδασκαλίας
 6. Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες
 7. Αντιληπτικοκινητικές και ψυχοκινητικές διαταραχές παιδιών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 8. Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 21 Σεπτεμβρίου 2020
Εγγραφές: έως 18 Σεπτεμβρίου 2020
Διάρκεια: 480 ώρες / 8 Μήνες
Τιμή: €440.00

 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εφαρμόζονται εκπτώσεις.

Υπεύθυνος καθηγητής