Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Μαθητών με Αναπηρία

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06.09.2016), με την υπουργική απόφαση 61048/Ε2/2017 (ΦΕΚ 1239 Β/10.04.2017), με τον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/ 30.5.2017), με την υπουργική απόφαση 48190/Ε1/2019 (ΦΕΚ 1088 Β/02.04.2019) και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αρίθμ. 3ΕΑ/2019.

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Όσον αφορά τη μοριοδότηση, τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάζουν την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη χρονική στιγμή που θα χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 440 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 20 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • 420 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την εκπόνηση 3 βιβλιογραφικών εργασιών που θα ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες.

Το Πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτοθι θεματικών ενοτήτων:

1. Οπτική Αναπηρία: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
2. Γραφή και ανάγνωση της Braille
3. Οργάνωση της διδασκαλίας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
4. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην Ανάγνωση, στη Γραφή και στα Μαθηματικά
5. Νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
6. Βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
7. Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ.

 
 
Έναρξη: 12 Οκτωβρίου 2020
Διάρκεια: 440 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €590.00
 
 

Ο υποψήφιος μπορεί να κάνει χρήση μόνο μια από τις κατηγορίες εκπτώσεων Α’ και Β’ (η Γ’ κατηγορία έκπτωσης μπορεί να συνδυαστεί με την έκπτωση Α’ ή Β’ που θα επιλέξει ο υποψήφιος).

Α) Έκπτωση 25%

 • Για Ομάδα εγγραφομένων: Απαιτείται η εγγραφή τεσσάρων (4) ατόμων και η αποστολή e-mail στο info@lianaoumidou.gr ενός εξ αυτών για κοινοποίηση των ονοματεπώνυμων της ομάδας.

Β) Έκπτωση 15%

 • Για εργαζόμενους στο Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απαιτείται βεβαίωση εργοδότη).
 • Για φοιτητές Ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων (απαιτείται βεβαίωση φοίτησης του τμήματός σας).
 • Για ανέργους (απαιτείται βεβαίωση ανεργίας).
 • Για την κατηγορία ΑΜΕΑ (απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση).
 • Για τρίτεκνους ή πολυτέκνους (απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση).

Γ) Έκπτωση 5%

 • Για εφάπαξ καταβολή διδάκτρων.

Υπεύθυνος καθηγητής