Βοο! Boooo! Halloween is here!

Έναρξη της θεματικής εβδομάδας Halloween σήμερα με Pumpkin Hunt (κυνήγι κολοκύθας) & χτύπημα πινιάτας.
Μέσα από καλά κρυμμένα αινίγματα στους χώρους του εκπαιδευτηρίου, οι μαθητές προσπάθησαν να βρουν τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στη σωστή απάντηση…και φυσικά όλα στα Αγγλικά!
Μέσα από παιγνιώδεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες τα παιδιά διδάσκονται με βιωματικό τρόπο τη γλώσσα, μαθαίνοντας παράλληλα τα ήθη και τα έθιμα των ξένων χωρών.