Αγγλικά

Το κέντρο εκπαίδευσης “Λία Ναουμίδου – Τσίτση” ειδικεύεται σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης Αγγλικών, εφαρμόζοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας με γνώμονα την εμπειρική και βιωματική μάθηση και στόχο την ποιοτική κατάρτιση μαθητών.

Close Menu