Διαδικασία Αίτησης Εγγραφής

ΒΗΜΑ 1ο – Υποβολή αίτησης εγγραφής και απαιτούμενων δικαιολογητικών

ΒΗΜΑ 2ο – Καταβολή διδάκτρων (με την ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής, ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διδάκτρων).

*Η κατοχύρωση θέσης στο εκάστοτε πρόγραμμα πραγματοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται σε εκκρεμότητα.


Ατομικά στοιχεία


Ατομικά στοιχεία


Ο υποψήφιος δικαιούται μια μόνο έκπτωση και όχι συνδυασμό δύο ή περισσότερων εκπτώσεων.


Υποβολή δικαιολογητικών